ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apathetic

AE2 P AH0 TH EH1 T IH0 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apathetic-, *apathetic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apathetic(adj) ที่ไม่กระตือรือร้น, See also: เฉื่อยชา, ไม่แยแส, Syn. impassive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apathetic(แอพพะเธท'ทิค) adj. มีหรือแสดงอารมณ์เล็กน้อยหรือไม่มีอารมณ์,สนใจหรือมีความเป็นห่วงน้อย., Syn. unfeeling, indifferent, Ant. concerned, caring, moving

English-Thai: Nontri Dictionary
apathetic(adj) ไม่แยแส,เฉยเมย,เฉื่อยชา,ไม่ยินดียินร้าย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apatheticซึมเฉย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apatheticIt is said that the younger generation today is apathetic.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งง(adj) sluggish, See also: apathetic, asleep, drowsy, dormant, inert, passive, slow-moving, Syn. สะลึมสะลือ, ซึม, ง่วงเหงา, Example: คนไข้ยังมีอาการงงอยู่เลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชินชา[chin chā] (v, exp) EN: be apathetic ; be indifferent ; be unconcerned
เฉย[choēi] (v) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by  FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire

CMU English Pronouncing Dictionary
APATHETIC AE2 P AH0 TH EH1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apathetic (j) ˌæpəθˈɛtɪk (a2 p @ th e1 t i k)
apathetically (a) ˌæpəθˈɛtɪkliː (a2 p @ th e1 t i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お座なり;御座なり;御座成り;お座成り[おざなり, ozanari] (adj-na) perfunctory; apathetic; careless; slapdash; commonplace [Add to Longdo]
惰弱;懦弱;堕弱(oK)[だじゃく, dajaku] (adj-na,n) (1) apathetic; lackadaisical; spiritless; gutless; weak-willed; unenterprising; enervated; effete; (2) physically weak; feeble; effeminate [Add to Longdo]
白ける[しらける, shirakeru] (v1,vi) (1) to be spoiled (spoilt); to be dampened; to become subdued (e.g. lively atmosphere); to be unamused or bored; to become apathetic; (2) to fade; to turn white; to grow light (at dawn) [Add to Longdo]
白け世代[しらけせだい, shirakesedai] (n) generation of young people (esp. of the 1970s) apathetic about social issues [Add to Longdo]
無関心[むかんしん, mukanshin] (adj-na,n) apathetic; indifferent; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apathetic
   adj 1: showing little or no emotion or animation; "a woman who
       became active rather than apathetic as she grew older"
   2: marked by a lack of interest; "an apathetic audience"; "the
     universe is neither hostile nor friendly; it is simply
     indifferent" [syn: {apathetic}, {indifferent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top