ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anything

EH1 N IY0 TH IH2 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anything-, *anything*, anyth
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anything(pron) ใดๆ, See also: สิ่งต่างๆ, บางสิ่งบางอย่าง, Syn. something, anything at all
anything(adv) ในทุกๆ ทาง (มักใช้ในเชิงปฏิเสธ), Syn. in any way, at all

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anything(เอน'นีธิง) pron.,adv. อะไรก็ตาม,ชนิดใดก็ตาม,ทุกสิ่งทุกอย่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
anything(n) สิ่งใด,อะไรก็ตาม,อะไรบ้าง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anythingA book, if read through, may be said to be cheaper than anything else.
anythingAlthough it was a popular movie, Out of Africa was more of a coffee table movie than anything else.
anythingAnd it doesn't go with anything.
anythingAnd then I breathe a sigh from melancholy in being unable to do anything about it.
anythingAnne will not accomplish anything.
anythingAnything can happen in the world of dreams.
anythingAnything else?
anythingAnything else, sir?
anythingAnything goes here.
anythingAnything like a road was covered with water that had flooded out of the river.
anythingAnything new?
anythingAnything new today?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งหนึ่งสิ่งใด(n) something, See also: anything, Syn. สิ่งใดสิ่งหนึ่ง, บางสิ่งบางอย่าง, บางสิ่ง, บางอย่าง, Example: เรื่องนี้มันจะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ่อนเร้นอยู่ซึ่งพวกเราไม่รู้, Count Unit: สิ่ง, อย่าง
ใดๆ(pron) anything, Example: ใดๆ ในโลกล้วนอนิจจัง, Thai Definition: สิ่งต่างๆ ทั่วไป
ตราตั้ง(n) (madam) of royal mandate, See also: anything that prove a person, abilities, quality, or suitability, Example: หลวงลุงได้รับตราตั้งตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: เอกสารแต่งตั้ง
สิ่งใด(n) anything, Example: เกรียงไกร เตชะโม่งนั้น ดูเหมือนจะไม่ยำเกรงต่อสิ่งใดทั้งสิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไร[arai] (x) EN: whatever ; anything ; something  FR: quelque chose ; rien
อะไรก็ได้[arai kødai] (adv) EN: anything ; all the same  FR: n'importe quoi ; peu importe
อะไรก็ตาม[arai køtām] (pr) EN: anything ; whatever  FR: quoi que ce soit
... อะไรไหม[... arai mai] (x) EN: ... anything ?  FR: ... n'importe quoi ?
ใด ๆ[dai-dai] (x) EN: any ; whatever ; anyone ; anything  FR: quelconque
ไม่เล่นด้วย[mai len dūay] (v, exp) EN: not wanting to have anything to do with
ไม่รู้เรื่องเลย[mai rū reūang loēi] (xp) EN: I don't know anything at all about it ; I don't know (what's going on) at all ; Do not know at all  FR: je n'en sais strictement rien du tout ; j'ignore absolument ce qu'il en est ; n'en rien savoir ; ignorer tout à fait ; ne pas être au courant du tout
เงียบฉี่[ngīepchī] (v) EN: not say anything ; not send information  FR: ne rien dire
เป็นไฟ[pen fai] (adv) EN: like anything
อย่างไร[yāngrai] (x) EN: how ; what ; in what manner ; anyhow ; anything  FR: comment ? ; de quelle manière ? ; de quelle façon ? ; quel que soit

CMU English Pronouncing Dictionary
ANYTHING EH1 N IY0 TH IH2 NG
ANYTHING'S EH1 N IY0 TH IH2 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anything (n) ˈɛnɪθɪŋ (e1 n i th i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无论何事[wú lùn hé shì, ㄨˊ ㄌㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄕˋ, / ] anything; whatever [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Noch etwas, bitte?Anything else? [Add to Longdo]
Nur dies nicht!Anything but that! [Add to Longdo]
Sonst noch etwas?Anything else? [Add to Longdo]
Stets zu Diensten!Anything to oblige! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お気を確かに[おきをたしかに, okiwotashikani] (exp) Don't do anything rash!; Keep composed! [Add to Longdo]
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]
し兼ねない;仕兼ねない[しかねない, shikanenai] (adj-i) (uk) (See 仕兼ねる) capable of anything; liable to do [Add to Longdo]
でも[demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
でもしか[demoshika] (pref) (before an occupation, etc.) for lack of anything better to do [Add to Longdo]
でもしか先生[でもしかせんせい, demoshikasensei] (n) (sl) (derog) someone who became a teacher for lack of anything better to do [Add to Longdo]
どんなものよりも[donnamonoyorimo] (exp) more than anything (else) [Add to Longdo]
ばしばし[bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely [Add to Longdo]
まだまだこれから[madamadakorekara] (exp) it's not over yet; you haven't seen anything yet; it's not over until the fat lady sings; it's too soon to tell; we're not out of the woods; (P) [Add to Longdo]
ノーカウント[no-kaunto] (n) not counting (as anything significant) (wasei [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top