ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anybody

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anybody-, *anybody*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anybody(pron) แต่ละคน, See also: ใครๆ, Syn. anyone, any person
anybody(pron) บุคคลที่มีชื่อเสียง, See also: บุคคลสำคัญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anybody(เอน'นีบอดี) pron.,n. ใคร ๆ ,ใครก็ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
anybody(n) ใครๆ,คนหนึ่งคนใด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anybodyAnybody and everybody wants to go abroad.
anybodyAnybody can do that.
anybodyAnybody can make a mistake.
anybodyAnybody can read it.
anybodyAnybody can solve that problem.
anybodyAnybody is better than nobody.
anybodyAnybody knows it.
anybodyAnybody want a lift?
anybodyAnybody who shows up late (at the party) has to chug!
anybodyAnybody who wants this book can be given it.
anybodyAnybody will do.
anybodyAnybody with at least a two-digit IQ knows this was a politically biased choice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใครก็ตาม(pron) whoever, See also: anybody, anyone, Syn. ผู้ใดก็ตาม, ไม่ว่าใคร, Example: ใครก็ตามที่นำเบาะแสมาแจ้งแก่ตำรวจจะได้รับเงินรางวัลไป, Count Unit: คน, Thai Definition: คนใดก็ตามไม่เฉพาะเจาะจง
ใครต่อใคร(pron) anyone, See also: anybody, Syn. ใครๆ, Example: ใครต่อใครก็ชอบเล่นกีฬากันทั้งนั้น, Count Unit: คน
ใครๆ(pron) anyone, See also: anybody, everyone, everybody, Syn. ทุกคน, ใครก็ตาม, ใครต่อใคร, Example: ใครๆ ที่มาเมืองจีนก็จะต้องไปเที่ยวชมกำแพงเมืองจีน, Count Unit: คน, Thai Definition: คนอื่นทั่วไป
หน้า(pron) anyone, See also: anybody, Syn. คน, Example: เขารับรองใครต่อใครไม่เลือกหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใคร ๆ[khrai-khrai] (pr) EN: anybody ; anyone ; everybody  FR: tout le monde
ใครก็ได้[khrai kødāi] (pr) EN: anybody ; anyone  FR: n'importe qui
ใครก็ตาม[khrai køtām] (pr) EN: whoever ; anybody ; anyone  FR: quiconque ; qui que ce soit

CMU English Pronouncing Dictionary
ANYBODY EH1 N IY0 B AH0 D IY0
ANYBODY'S EH1 N IY0 B AH0 D IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anybody (n) ˈɛnɪbɒdiː (e1 n i b o d ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一人勝手[ひとりかって, hitorikatte] (adj-na) (See 自分勝手) (very) selfish; self-centered; self-centred; without consulting anybody (else) [Add to Longdo]
此彼;此れ彼;是彼[これかれ, korekare] (n) (1) (uk) this and that; (2) this person and that person; anybody [Add to Longdo]
自分勝手;自分かって[じぶんかって;じぶんがって(自分勝手), jibunkatte ; jibungatte ( jibunkatte )] (adj-na,n) (very) selfish; self-centered; self-centred; without consulting anybody (else) [Add to Longdo]
人っ子[ひとっこ, hitokko] (n) a person; anybody [Add to Longdo]
誰でも;誰だって[だれでも(誰でも);だれだって(誰だって), daredemo ( dare demo ); daredatte ( dare datte )] (conj) (uk) anyone; anybody; everyone; everybody; whoever [Add to Longdo]
誰にでも[だれにでも, darenidemo] (conj) (uk) (adv. equivalent of 誰でも) (See 誰でも) anyone (used with positive verbs); anybody; everyone; whoever [Add to Longdo]
誰にも[だれにも, darenimo] (adv) (adv equivalent of 誰も) (See 誰も) anybody and everybody; with the best of them; as the next fellow [Add to Longdo]
誰にも増して;誰にもまして[だれにもまして, darenimomashite] (exp,adv) (See 何にも増して) more than anybody [Add to Longdo]
誰彼;誰かれ[だれかれ;たれかれ, darekare ; tarekare] (pn,adj-no) this or that person; anybody; many people [Add to Longdo]
誰彼無しに[だれかれなしに, darekarenashini] (exp) to whomever; to anybody at all [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top