ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anvil

AE1 N V AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anvil-, *anvil*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anvil(n) กระดูกรูปทั่งในหูชั้นกลาง
anvil(n) ทั่ง, See also: ทั่งตีเหล็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anvil(แอน'วิล) n. ทั่งตีเหล็ก -on the anvil ในระหว่างการพิจารณา (an iron block)

English-Thai: Nontri Dictionary
anvil(n) ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anvilทั่ง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anvilกระดูกรูปทั่ง [การแพทย์]
Anvil Testการทดสอบวัณโรคข้อตะโพกโดยการทุบส้นเท้าผลบวก [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทั่ง(n) anvil, Example: ช่างเหล็กกำลังกำค้อนทุบเหล็กบนทั่ง จนเหงื่อท่วมตัว, Count Unit: ตัว, อัน, Thai Definition: แท่งเหล็กสำหรับช่างใช้รองรับในการตีโลหะบางชนิดให้เป็นรูปต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทั่ง[thang] (n) EN: anvil  FR: enclume [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANVIL AE1 N V AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anvil (n) ˈænvɪl (a1 n v i l)
anvils (n) ˈænvɪlz (a1 n v i l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhēn, ㄓㄣ, ] anvil, #53,761 [Add to Longdo]
铁砧[tiě zhēn, ㄊㄧㄝˇ ㄓㄣ, / ] anvil, #118,775 [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] anvil, #451,591 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かなとこ雲;鉄床雲[かなとこぐも, kanatokogumo] (n) anvil cloud [Add to Longdo]
アンビル;アンヴィル[anbiru ; anviru] (n) anvil [Add to Longdo]
金床[かなとこ, kanatoko] (n) anvil [Add to Longdo]
金敷き;金敷;鉄敷き;鉄敷[かなしき, kanashiki] (n) anvil [Add to Longdo]
鉄床[かなとこ, kanatoko] (n) anvil [Add to Longdo]
蜂の巣[はちのす, hachinosu] (n) (1) beehive; hive; honeycomb; (2) (id) something full of holes; swiss cheese; (3) {food} cow reticulum; wall of the cow's second stomach; (4) (obs) cast iron anvil stand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anvil
   n 1: a heavy block of iron or steel on which hot metals are
      shaped by hammering
   2: the ossicle between the malleus and the stapes [syn: {incus},
     {anvil}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top