ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antimatter

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antimatter-, *antimatter*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antimatter(แอนทีแมท' เทอะ) n. lสารที่ประกอบด้วยอนุภาคที่เหมือนกันแต่มีประจุไฟฟ้าตรงกันข้าม (anti-+mater)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antimatterปฏิสสาร, สสารที่มีอะตอมประกอบด้วยปฏิยานุภาค เช่น อะตอมของแอนติไฮโดรเจนประกอบด้วยนิวเคลียสที่มีแอนติโปรตอนจำนวน 1 อนุภาค และมีโพซิตรอน 1 อนุภาคโคจรอยู่รอบๆ (ดู antiparticle ประกอบ) [นิวเคลียร์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTIMATTER AE0 T AY0 M AE1 T ER0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反物质[fǎn wù zhì, ㄈㄢˇ ㄨˋ ㄓˋ, / ] antimatter, #76,225 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
反物質[はんぶっしつ, hanbusshitsu] (n) antimatter (physics) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  antimatter
      n 1: matter consisting of elementary particles that are the
           antiparticles of those making up normal substances

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top