ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antiknock

AE2 N T IY0 N AA1 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antiknock-, *antiknock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antiknock(n) สารที่เติมในเชื้อเพลิงเพื่อลดเสียงระเบิดของเครื่องยนต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antiknock(แอนทินอค') adj., n. กันการระเบิดสะเทือนของเครื่องยนต์,สารที่มีฤทธิ์ดังกล่าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antiknock compoundสารกันน็อก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
antiknock compoundสารกันน็อก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
antiknock indexดรรชนีต้านการน็อก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
antiknock indexดรรชนีกันน็อก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
antiknock ratingค่าประเมินกันการน็อก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
antiknock ratingค่าประเมินกันน็อก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antiknockเครื่องยนต์เดินเรียบ, สารแอนตี้น็อค, แอนติน็อค [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTIKNOCK AE2 N T IY0 N AA1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antiknock (n) ˌæntɪnˈɒk (a2 n t i n o1 k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンチノック[anchinokku] (n) antiknock [Add to Longdo]
アンチノック剤[アンチノックざい, anchinokku zai] (n) antiknock agent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antiknock
   adj 1: suppressing or eliminating engine knock in combustion
       engines; "antiknock properties"; "antiknock rating" [syn:
       {antiknock}, {antiknocking}]
   n 1: any of various compounds that are added to gasoline to
      reduce engine knocking

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top