ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antiemetic

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antiemetic-, *antiemetic*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antiemetic(แอนทีอิเมท' ทิค) n. ยาแก้อาเจียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antiemeticยาแก้อาเจียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antiemeticsต้านอาการอาเจียน, ยาแก้อาเจียน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And, of course, there's the possibility of nausea although we'll prescribe an antiemetic and try to counteract that.และแน่นอน เป็นไปได้ที่จะมีอาการอาการคลื่นไส้อาเจียน ถึงแม้ว่าจะทานยายาปฏิชีวนะ และร่างการพยายามต่อต้าน Cancer Man (2008)
Well, realistically, it may just mean that we've got the antiemetics tuned right.เอ่อ อันที่จริงแล้ว ก็อาจจะหมายความว่านั่น ผลมาจากเราได้ให้ยาแก้อาเจียน A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  antiemetic
      n 1: a drug that prevents or alleviates nausea and vomiting
           [syn: {antiemetic}, {antiemetic drug}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top