ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antagonize

AE0 N T AE1 G AH0 N AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antagonize-, *antagonize*
Possible hiragana form: あんたごにぜ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antagonize(vt) ทำให้กลายเป็นศัตรู, See also: ทำให้เป็นปฏิปักษ์, Syn. alienate, offend, set against

English-Thai: Nontri Dictionary
antagonize(vt) ทำให้เป็นปรปักษ์,ทำให้เป็นศัตรูกัน,ทำให้ไม่ถูกกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antagonize; antagoniseต่อต้าน, เป็นปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antagonizeลบล้างฤทธิ์, เป็นปฏิปักษ์กัน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นศัตรู[pen sattrū] (v) EN: antagonize
ต่อต้าน[tøtān] (v) EN: resist ; counter ; withstand ; oppose ; fight again ; stop ; antagonize ; ban  FR: résister ; se défendre ; contrarier

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTAGONIZE AE0 N T AE1 G AH0 N AY2 Z
ANTAGONIZED AE0 N T AE1 G AH0 N AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antagonize (v) ˌæntˈægənaɪz (a2 n t a1 g @ n ai z)
antagonized (v) ˌæntˈægənaɪzd (a2 n t a1 g @ n ai z d)
antagonizes (v) ˌæntˈægənaɪzɪz (a2 n t a1 g @ n ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antagonize
   v 1: provoke the hostility of; "Don't antagonize your boss"
      [syn: {antagonize}, {antagonise}]
   2: act in opposition to [syn: {antagonize}, {antagonise},
     {counteract}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top