ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anopheles

AA0 N AO1 F IH0 L IY2 Z   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anopheles-, *anopheles*, anophele
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anopheles(n) ยุงก้นปล่องซึ่งเป็นพาหะนำไข้มาลาเรีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anopheles(อะนอฟ' ฟะลิส) n. (pl. -les) ยุงกันปล่องซึ่งเป็นพาหะนำไข้มาลาเรีย

English-Thai: Nontri Dictionary
anopheles(n) ยุงก้นปล่อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anophelesยุงก้นปล่อง [TU Subject Heading]
Anophelesยุงก้นปล่อง [การแพทย์]
Anopheles, Genusตระกูลยุงก้นปล่อง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยุงก้นปล่อง[yung konplǿng] (n, exp) EN: malaria mosquito ; malaria-carrying mosquito ; anopheles mosquito  FR: anophèle [m] ; moustique vecteur du paludisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANOPHELES AA0 N AO1 F IH0 L IY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anopheles (n) ˈənˈɒfɪliːz (@1 n o1 f i l ii z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疟蚊[nu:è wén, nu:ㄜˋ ㄨㄣˊ, / ] Anopheles (type of mosquito), #210,330 [Add to Longdo]
按蚊[àn wén, ㄢˋ ㄨㄣˊ, ] anopheles; malarial mosquito [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アノフェレス[anoferesu] (n) (obsc) (See 羽斑蚊) Anopheles (genus of mosquitoes that act as malarial vectors) [Add to Longdo]
羽斑蚊;翅斑蚊[はまだらか;ハマダラカ, hamadaraka ; hamadaraka] (n) (uk) anopheles mosquito (any mosquito of genus Anopheles, capable of carrying malaria) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Anopheles
   n 1: malaria mosquitoes; distinguished by the adult's head-
      downward stance and absence of breathing tubes in the
      larvae [syn: {Anopheles}, {genus Anopheles}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top