ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

annunciated

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -annunciated-, *annunciated*, annunciat, annunciate
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
annunciated (v) ˈənˈʌnsɪɛɪtɪd (@1 n uh1 n s i ei t i d)
annunciate (v) ˈənˈʌnsɪɛɪt (@1 n uh1 n s i ei t)
annunciates (v) ˈənˈʌnsɪɛɪts (@1 n uh1 n s i ei t s)
annunciating (v) ˈənˈʌnsɪɛɪtɪŋ (@1 n uh1 n s i ei t i ng)
annunciation (n) ˈənˌʌnsɪˈɛɪʃən (@1 n uh2 n s i ei1 sh @ n)
annunciations (n) ˈənˌʌnsɪˈɛɪʃənz (@1 n uh2 n s i ei1 sh @ n z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annunciate(vt) แจ้งให้ทราบ, Syn. announce
annunciator(n) ผู้ประกาศ, Syn. announcer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annunciate(อะนัน' ซีเอท) vt. แจ้งให้ทราบ, ประกาศ, ประกาศให้ทราบ -annunciable adj., Syn. tell, announce -annunciation n.
annunciator(อะนัน'ซีเอเทอะ) n. ผู้ประกาศ, เครื่องบอกสัญญาณ (signaling apparatus)

English-Thai: Nontri Dictionary
annunciate(vt) ประกาศ,แจ้ง
annunciation(n) การประกาศ,การแจ้ง
annunciator(n) ผู้ประกาศ,ผู้แจ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Annunciationภาพการแจ้งข่าวการปฏิสนธิ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annunciationเทศกาลพระแม่มารีรับข่าวดี [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแถลง(n) stating, See also: announcement, declaration, proclamation, annunciation, noticing, clarification, publicatio, Syn. การบอก, การเล่า, การประกาศ, การเปิดเผย, การอธิบาย, การชี้แจง, Example: ีการแถลงอย่างเป็นทางการถึงผลการประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ, Thai Definition: การบอก เล่า หรือแจ้งให้ทราบเป็นทางการ เช่น การแถลงข่าว, การกล่าวอธิบาย เช่น จะแถลงให้ทราบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประกาศของเทพ[Kān Prakāt Khøng Thēp] (n, prop) EN: Annunciation   FR: Annonciation [f]
การแถลง[kān thalaēng] (n) EN: stating ; announcement ; declaration ; proclamation ; annunciation ; noticing ; clarification ; publication  FR: déclaration [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANNUNCIATA AA0 N UW0 N CH IY2 AA1 T AH0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加百列[Jiā bǎi liè, ㄐㄧㄚ ㄅㄞˇ ㄌㄧㄝˋ, ] Gabriel (name); Archangel Gabriel of the Annunciation [Add to Longdo]
天使报喜节[Tiān shǐ bào xǐ jié, ㄊㄧㄢ ㄕˇ ㄅㄠˋ ㄒㄧˇ ㄐㄧㄝˊ, 使 / 使] Annunciation (Christian festival on 25th March); Lady day [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alarmmelder {m}alarm annunciator [Add to Longdo]
Sammelmeldung {f}annunciation collective [Add to Longdo]
Verkünder {m}; Signalgeber {m}annunciator [Add to Longdo]
Verkündigung {f} | Verkündigungen {pl}annunciation | annunciations [Add to Longdo]
verkünden | verkündend | verkündet | verkündeteto annunciate | annunciating | annunciates | annunciated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お告げの祝日;御告げの祝日[おつげのしゅくじつ, otsugenoshukujitsu] (n) Annunciation Day; Lady Day [Add to Longdo]
受胎告知[じゅたいこくち, jutaikokuchi] (n) the Annunciation [Add to Longdo]
聖告[せいこく, seikoku] (n) (obsc) (See 受胎告知) the Annunciation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top