ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

animus

AE1 N IH0 M AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -animus-, *animus*, animu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
animus(n) ความตั้งใจ, Syn. intention

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
animus(แอน' นิมัส) n. ความเป็นปรปักษ์, ความเกลียด, เจตจำนง, Syn. animosity

English-Thai: Nontri Dictionary
animus(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นอริ,ความเป็นปรปักษ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
animus (L.)เจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
animus et factum (L.)เจตนาประกอบกับการกระทำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANIMUS AE1 N IH0 M AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
animus (n) ˈænɪməs (a1 n i m @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
蟹虫;擬蠍[かにむし;カニムシ, kanimushi ; kanimushi] (n) (uk) pseudoscorpion (any arachnid of order Pseudoscorpionida); false scorpion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  animus
      n 1: a feeling of ill will arousing active hostility [syn:
           {animosity}, {animus}, {bad blood}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top