ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

animosity

AE2 N AH0 M AA1 S AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -animosity-, *animosity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
animosity(n) ความเกลียดชัง, Syn. hostility, dislike, enmity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
animosity(แอนนิมอส' ซิที) n. ความจง-เกลียดจงชัง, ความเป็นปรปักษ์, ความเกลียด

English-Thai: Nontri Dictionary
animosity(n) ความเป็นอริ,ความเกลียด,ความเป็นปรปักษ์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
animosityThen that animosity is being passed on down to us?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่เป็นมิตร[khwām mai pen mit] (n, exp) EN: hostility ; animosity ; resentment

CMU English Pronouncing Dictionary
ANIMOSITY AE2 N AH0 M AA1 S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
animosity (n) ˌænɪmˈɒsɪtiː (a2 n i m o1 s i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪感[あっかん;あくかん, akkan ; akukan] (n,adj-no) (See 悪感情) ill feeling; ill will; antipathy; animosity [Add to Longdo]
悪感情[あくかんじょう;あっかんじょう, akukanjou ; akkanjou] (n) ill feeling; ill will; animosity; bad impression [Add to Longdo]
敵意[てきい, tekii] (n) hostility; animosity; (P) [Add to Longdo]
反感[はんかん, hankan] (n) antipathy; revolt; animosity; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  animosity
      n 1: a feeling of ill will arousing active hostility [syn:
           {animosity}, {animus}, {bad blood}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top