ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anil

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anil-, *anil*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anile(adj) เหมือนหญิงแก่, Syn. infirm, weak
anility(n) ความแก่, Syn. old age

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anil(แอน' นิล) n. พืชจำพวก Indigofera suffruticosa ที่ให้คราม. indigo, คราม, สีน้ำเงินเข้ม (......weak old woman)
anile(แอน' นิล) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายหญิงแก่ -anility n.
aniline(แอน' นิลิน -ไลน์) n. ของเหลวชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสังเคราะห์สีและยา., Syn. anilin, aniline oil, phenylamine
aniline dyen. สีย้อมจำพวกหนึ่ง มักได้จาก coal tar
acetanilide(แอสซิแทน' นิลิด) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นยาลดไข้ แก้ปวดศีรษะและรูมาติซึม
manila(มะนิล'ละ) n. เมืองหลวงและเมืองท่าของฟิลิปปินส์,ป่านมนิลา,กระดาษมนิลา
manzanilla(แมนซะนีล'ละ) n. ผลเชอรี่แห้ง
vanilla(วะนีล'ละ) n. พืชไม้เลื้อยเมืองร้อนสกุลVanilla (โดยเฉพาะVanilla planifolia) ฝักของมันใช้ทำอาหารและเครื่องสำอาง,อาหารหรือถั่วหรือสารสกัดจากพืชดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
anile(adj) เหมือนหญิงชรา,ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ
vanilla(n) กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง,กลิ่นวนิลา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anileridine Injectionอะนิเลอริดีนในยาฉีด [การแพทย์]
Anilineสารอนิลีน [การแพทย์]
Aniline Blueอนิลีนบลู [การแพทย์]
Anilingusการสัมผัสระหว่างปากและทวารหนัก [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สีสวรรค์(n) aniline dye, Example: ชาวบ้านที่นี่ใช้สีสวรรค์ย้อมไหมสำหรับทอผ้าซิ่นตีนจก, Thai Definition: สีสำหรับย้อมผ้าหรือกระดาษ ลักษณะเป็นผงละเอียด ละลายน้ำได้ มีสมบัติติดทน และสีสดใส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอศกรีมวานิลลา[aisakrīm wānillā] (n, exp) FR: glace à la vanille [f]
หอระฆัง[hørakhang] (n) EN: belfry ; bell tower  FR: beffroi [m] ; clocher [m] ; campanile [m]
คราม[khrām] (adj) EN: indigo ; blue ; aniline blue ; indigo-blue  FR: indigo
มะขามเทศ[makhāmthēt] (n) EN: Manila tamarind
หมากนวล[māk nūan] (n, exp) EN: Manila palm ; Christmas palm
มะนิลา = มนิลา[Manilā] (n, prop) EN: Manila  FR: Manille
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา[Sathān Ēk-akkharātchathūt Thai na Krung Manilā] (n, prop) EN: Royal Thai Embassy in Manila  FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Manille [f]
สีสวรรค์[sīsawan] (n) EN: aniline dye
วานิลลา[wānillā = wāninlā] (n) EN: vanilla  FR: vanille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANILINE AE1 N AH0 L IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aniline (n) ˈænɪliːn (a1 n i l ii n)
anilines (n) ˈænɪliːnz (a1 n i l ii n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苯胺[běn àn, ㄅㄣˇ ㄢˋ, ] aniline C6H5NH2; aminobenzene, #52,237 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anilinfarbstoff {m}aniline dye [Add to Longdo]
Anilinfarbe {f}aniline ink [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アセトアニリド[asetoanirido] (n) acetanilide [Add to Longdo]
アナル舐め[アナルなめ, anaru name] (n) (col) (See アニリングス) anilingus; analingus; rimming; rimjob [Add to Longdo]
アニリン[anirin] (n) aniline [Add to Longdo]
アニリングス[aniringusu] (n) anilingus; analingus [Add to Longdo]
アニリンブラック[anirinburakku] (n) aniline black [Add to Longdo]
アニリン染料[アニリンせんりょう, anirin senryou] (n) aniline dye [Add to Longdo]
アニリン点[アニリンてん, anirin ten] (n) aniline point [Add to Longdo]
スルファニルアミド[surufaniruamido] (n) sulfanilamide; sulphanilamide [Add to Longdo]
バニラ(P);ヴァニラ[banira (P); vanira] (n) vanilla; (P) [Add to Longdo]
バニラエッセンス[baniraessensu] (n) vanilla essence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anil
   n 1: a blue dye obtained from plants or made synthetically [syn:
      {anil}, {indigo}, {indigotin}]
   2: shrub of West Indies and South America that is a source of
     indigo dye [syn: {anil}, {Indigofera suffruticosa},
     {Indigofera anil}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top