ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anhydride

AE0 N HH AY1 D R IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anhydride-, *anhydride*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anhydride(n) สารประกอบที่เมื่อรวมกับน้ำจะได้กรดหรือด่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anhydride(แอนไฮ' ไดรดฺ, -ดริด) n. สารประกอบที่เมื่อรวมกับน้ำจะได้กรดหรือด่าง, สารประกอบที่เอาน้ำออก (removing water)
acetic anhydride chem.สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการผลิตพลาสติกและใยสังเคราะห์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anhydridesแอนไฮไดร [การแพทย์]
Anhydrides, Acidกรดแอนไฮไดรด์, กรดแอนฮัยไดรด์ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สารหนู[sānnū] (n) EN: ratsbane ; white arsenic ; arsenious acid  FR: mort-aux-rats [f] ; arsenic blanc [m] ; anhydride arsénieux [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANHYDRIDE AE0 N HH AY1 D R IH0 D

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gān, ㄍㄢ, ] anhydride, #29,229 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhydritmörtel {m}anhydride mortar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
三酸化クロム[さんさんかクロム, sansanka kuromu] (n) chromic anhydride (CrO3) [Add to Longdo]
無水フタル酸[むすいフタルさん, musui futaru san] (n) phthalic anhydride [Add to Longdo]
無水酸[むすいさん, musuisan] (n) acid anhydride [Add to Longdo]
無水酢酸[むすいさくさん, musuisakusan] (n) acetic anhydride [Add to Longdo]
無水物[むすいぶつ, musuibutsu] (n) anhydride [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  anhydride
      n 1: a compound formed from one or more other compounds in a
           reaction resulting in removal of water

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top