ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anglo-catholic

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anglo-catholic-, *anglo-catholic*
CMU English Pronouncing Dictionary
ANGLO-CATHOLICIS AE1 NG G L OW0 K AH0 TH AO1 L AH0 S IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Anglo-Catholic (n) ˌæŋglou-kˈæθlɪk (a2 ng g l ou - k a1 th l i k)
Anglo-Catholics (n) ˌæŋglou-kˈæθlɪks (a2 ng g l ou - k a1 th l i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アングロカトリック;アングロ・カトリック[angurokatorikku ; anguro . katorikku] (n,adj-no) Anglo-Catholic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Anglo-catholic
   adj 1: supporting the Anglican Churchติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

anglo ( AE1 NG G L OW0)-catholic ( K AE1 TH L IH0 K)

 


  

 
anglo
 • อังกฤษ[Lex2]
 • /AE1 NG G L OW0/ [CMU]
catholic
 • เกี่ยวกับโบสถ์คาทอลิก[Lex2]
 • ใจกว้าง[Lex2]
 • ที่กว้างขวางทั่วไป[Lex2]
 • สมาชิกของโบสถ์คาทอลิก[Lex2]
 • (แคธ'ธอลิค) adj. กว้างขวาง,โดยทั่วไป,โอบอ้อมอารี,ใจกว้าง ###S. general [Hope]
 • (n) ชาวคาทอลิก [Nontri]
 • (adj) กว้าง,ไม่จำกัด,แพร่หลาย,แผ่ไปทั่ว,โอบอ้อมอารี,ใจคอกว้างขวาง [Nontri]
 • (adj) เกี่ยวกับนิกายโรมันคาทอลิก [Nontri]
 • /K AE1 TH L IH0 K/ [CMU]
 • (n) /k'æthlɪk/ [OALD]
 • (j) /k'æthlɪk/ [OALD]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Anglo, Angelo, Angle, angle, Angil, Angeli, Angelou, Anglia, Angel, angel, Angola, Anglos, Angela, Angele, angler, ankle, Anglo's *

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top