ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anglican

AE1 NG G L IH0 K AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anglican-, *anglican*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Anglican(adj) ของชาวอังกฤษ, Syn. English, British

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anglican(แอง' กลิเคิน) adj.,n. เกี่ยวกับนิกาย Church of England, ผู้ที่นับถือนิกาย church of England. -Anglicanism n.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anglican Communionนิกายแองกลิกัน [TU Subject Heading]
Anglicansชาวแองกลิกัน [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGLICAN AE1 NG G L IH0 K AH0 N
ANGLICANS AE1 NG G L IH0 K AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Anglican (n) ˈæŋglɪkən (a1 ng g l i k @ n)
Anglicans (n) ˈæŋglɪkənz (a1 ng g l i k @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アングリカン教会[アングリカンきょうかい, angurikan kyoukai] (n) Anglican Church [Add to Longdo]
英国国教会[えいこくこっきょうかい, eikokukokkyoukai] (n) Anglican Church; Church of England [Add to Longdo]
執事[しつじ, shitsuji] (n,adj-no) (1) steward; butler; (2) court official; (3) deacon (Anglican, Lutheran, etc.) [Add to Longdo]
主教[しゅきょう, shukyou] (n) (1) (See 司教) bishop (Orthodox, Anglican, etc.); prelate; primate; (adj-no) (2) episcopal [Add to Longdo]
聖公会[せいこうかい, seikoukai] (n) Anglican or Episcopal Church [Add to Longdo]
大主教[だいしゅきょう, daishukyou] (n) (See 大司教) archbishop (Orthodox, Anglican, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Anglican
   adj 1: of or pertaining to or characteristic of the Anglican
       church; "an Anglican bishop"
   n 1: a Protestant who is a follower of Anglicanism [ant:
      {Nonconformist}, {chapelgoer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top