ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anglais

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anglais-, *anglais*, anglai
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cor anglaisn. (คอร์ ออนเกล') n. ปี่ชนิดหนึ่ง ปลายเป็นรูปผลแพร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อังกฤษ[Angkrit] (adj) EN: English  FR: anglais ; britannique
ชายชาวอังกฤษ[chāichāo Angkrit] (n, prop) EN: Englishman  FR: Anglais [m]
ชาวอังกฤษ[Chāo Angkrit] (n, prop) EN: British ; English  FR: Anglais [m] ; ressortissant anglais [m] ; citoyen anglais [m]
ชื่อภาษาอังกฤษ[cheū phāsā Angkrit] (n, exp) EN: English name  FR: nom anglais [m]
หัดพูดภาษาอังกฤษ[hat phūt phāsā Angkrit] (xp) EN: practise spoken English  FR: s'exercer à la pratique de l'anglais
คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ[kham thapsap phāsā Angkrit] (n, exp) FR: mots empruntés à l'anglais
ครูสอนภาษาอังกฤษ[khrū søn phāsā Angkrit] (n, exp) EN: English teacher  FR: professeur d'anglais [m]
มวยสากล[mūay sākon] (n, exp) EN: international-style boxing ; Western-style boxing  FR: boxe [f] ; boxe anglaise [f]
นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ[nakwitthayāsāt chāo Angkrit] (n, exp) EN: English scientist  FR: scientifique anglais [m]
ภาษาอังกฤษ[phāsā Angkrit] (n) EN: English ; English language  FR: anglais [m] ; langue anglaise [f]

French-Thai: Longdo Dictionary
anglais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ

Japanese-English: EDICT Dictionary
イングリッシュホルン;イングリッシュホーン[ingurisshuhorun ; ingurisshuho-n] (n) English horn (music); cor anglais [Add to Longdo]
クレームアングレーズ[kure-muangure-zu] (n) creme anglaise (fre [Add to Longdo]
コーラングレ;コールアングレ[ko-rangure ; ko-ruangure] (n) cor anglais (fre [Add to Longdo]
フラングレ[furangure] (n) Franglais (i.e. English words in French) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top