ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

angelic

AE2 N JH EH1 L IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -angelic-, *angelic*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angelica(แอนเจล' ลิกะ) n. ต้นไ้จำพวกหนึ่ง ใช้ทำเครื่องหอม, ต้นต้นเกย., Syn. archangel

English-Thai: Nontri Dictionary
angelic(adj) เกี่ยวกับเทวทูต,เกี่ยวกับเทพธิดา,ดีงาม
evangelical(adj) เกี่ยวกับคำสอนของพระเยซู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angelicaตังกุย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To the untrained eye, there's nothing visually abnormal with this angelic young boy, but one must remember not to be fooled by his calm, unassuming facade.ดวงตาไม่ได้แกล้งทำ ไม่มีอะไรผิดปกติในสายตา เป็นเทวดาตัวน้อย ๆ แต่อย่างนึงที่ต้องจำไว้คือเขาไม่โง่ ด้วยความใจเย็น อาจเป็นการหลอกว่าถ่อมตน Halloween (2007)
Well,thanks a lot for the angelic assistance.งั้นก็ขอบใจมากเลยนะ สำหรับความช่วยเหลือของฑูตสวรรค์ Are You There, God? It's Me, Dean Winchester (2008)
Filled with your angelic smile,เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มดังเทพธิดาของเธอ. Episode #1.5 (2009)
You're right, sam. These are angelic marks.นายพูดถูกแซม นี่คือเครื่องหมายของเทวดา My Bloody Valentine (2010)
Possible loose nuke down here. Angelic weapon.เป็นไปได้ที่อาวุธนิวเคลียร์หลุดอยู่ข้างล่างนี่ , อาวุธเทพสวรรค์ You Can't Handle the Truth (2010)
All right, angelic smiles.เอาล่ะ A.N.Jell ยิ้ม! Ikemen desune (2011)
Give me a mo...spiritual, something heaven sent, other than my angelic self.เขาเวลาซักเดี๋ยว... วิญญาณ บางอย่างที่สวรรค์ส่งมา นอกจากตัวฉันเองแล้ว Epilogue (2011)
With such an angelic face, without thinking about how it could hurt someone...ทำเป็นคนดี โดยไม่คิดว่าทำร้ายจิตใจใครหรือเปล่า Miss Ripley (2011)
No, I was gonna say, uh, less angelic than usual.เปล่า ผมจะบอกว่าเอ่อ น่ารักน้อยลงนิดนึง Give Me the Blame (2012)
- is with my angelic alto voice.ก็คือเสียงอัลโต้เหมือนทูตสวรรค์ของฉัน All or Nothing (2013)
Or until Sam's well enough that he doesn't need an angelic pacemaker or I find a way to tell him.หรือจนกว่าแซมจะแข็งแรงพอ จนกว่าเขาจะไม่ต้องให้เทวทูตผสานกายอีก หรือฉันหาทางบอกเขาได้ I Think I'm Gonna Like It Here (2013)
Forced to walk the earth some of the Fallen retained their angelic nature repented and wait for the chance to return to Heaven.อยู่กับมนุษย์บนโลก เทพหลายองค์ยังรักษา ความเป็นเทพเอาไว้อยู่ สำนึกผิดเเละรอโอกาส กลับคืนสู่สวรรค์ Fallen (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
angelicShe is by no means angelic.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โสมตังกุย[sōmtangkui] (n) EN: Angelica

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGELIC AE2 N JH EH1 L IH0 K
ANGELICA AE0 N JH EH1 L IH0 K AH0
ANGELICA AE1 N JH AH0 L IY2 K AH0
ANGELICO AA0 NG G EH0 L IY1 K OW0
ANGELICAS AE0 N JH EH1 L IH0 K AH0 Z
ANGELICALLY AE0 N JH EH1 L IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
angelic (j) ˈænʤˈɛlɪk (a1 n jh e1 l i k)
angelica (n) ˈænʤˈɛlɪkə (a1 n jh e1 l i k @)
angelically (a) ˈənʤˈɛlɪkliː (@1 n jh e1 l i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
当归[dāng guī, ㄉㄤ ㄍㄨㄟ, / ] Angelica sinensis, #18,377 [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, ] angelica (type of iris; plant root used for medicine), #25,882 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] Angelica anomala, #52,529 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらの木;楤の木;楤木;タラの木[たらのき(たらの木;楤の木;楤木);タラのき(タラの木);タラノキ, taranoki ( tarano ki ; tsui no ki ; tsui ki ); tara noki ( tara no ki ); taranoki] (n) (uk) devil's walking stick (tree) (Aralia elata); Japanese angelica tree [Add to Longdo]
アンゼリカ;アンジェリカ;アンゲリカ[anzerika ; anjierika ; angerika] (n) angelica (any herb of the genus Angelica, esp. garden angelica, Angelica archangelica) [Add to Longdo]
タラ[tara] (n) (See たらの木) Japanese angelica tree (Aralia elata) [Add to Longdo]
鎧草[よろいぐさ;ヨロイグサ, yoroigusa ; yoroigusa] (n) (uk) Angelica dahurica (species of angelica) [Add to Longdo]
猪独活[ししうど;シシウド, shishiudo ; shishiudo] (n) (uk) pubescent angelica (Angelica pubescens) [Add to Longdo]
唐当帰[からとうき;カラトウキ, karatouki ; karatouki] (n) (uk) (See 当帰) dong quai (aromatic herb used to treat various gynecological symptoms, Angelica sinensis) [Add to Longdo]
当帰[とうき;トウキ, touki ; touki] (n) (1) (uk) dong dang gui (aromatic herb similar to dong quai, Angelica acutiloba); (2) (obsc) (See 唐当帰) dong quai (aromatic herb used to treat various gynecological symptoms, Angelica sinensis) [Add to Longdo]
日本当帰[にほんとうき;ニホントウキ, nihontouki ; nihontouki] (n) (uk) (obsc) (See 当帰) dong dang gui (aromatic herb similar to dong quai, Angelica acutiloba) [Add to Longdo]
白し;白芷(oK)[びゃくし;ビャクシ, byakushi ; byakushi] (n) (1) (uk) (See 鎧草) bai zhi (Chinese name for angelica species Angelica dahurica); traditional Chinese cure made from the root of this plant; (2) (See 花独活) Heracleum nipponicum (species of hogweed) [Add to Longdo]
福音教会[ふくいんきょうかい, fukuinkyoukai] (n) Evangelical Church [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 angelic
   adj 1: marked by utter benignity; resembling or befitting an
       angel or saint; "angelic beneficence"; "a beatific
       smile"; "a saintly concern for his fellow men"; "my
       sainted mother" [syn: {angelic}, {angelical}, {beatific},
       {saintlike}, {saintly}, {sainted}]
   2: of or relating to angels; "angelic messenger" [syn:
     {angelic}, {angelical}]
   3: having a sweet nature befitting an angel or cherub; "an
     angelic smile"; "a cherubic face"; "looking so seraphic when
     he slept"; "a sweet disposition" [syn: {angelic},
     {angelical}, {cherubic}, {seraphic}, {sweet}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top