ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anesthesia

AE2 N IH0 S TH IY1 ZH IY2 AH0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anesthesia-, *anesthesia*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anesthesia(n) การไร้ความรู้สึก, See also: การชา, การสูญเสียความรู้สึก, Syn. insentience, unconsciousness, numbness
anesthesia(n) การไร้อารมณ์, See also: การไม่สนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anesthesia(แอนเนสธี' เซีย) n. การไร้ความรู้สึกต่อความเจ็บปวด,อาการชา.

English-Thai: Nontri Dictionary
anesthesia(n) การหมดความรู้สึก,การชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anesthesia shock; shock, anaesthesiaช็อกเหตุยาสลบเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anesthesia; anaesthesia๑. อาการชา, อาการไม่รู้สึก [มีความหมายเหมือนกับ numbness]๒. การชา๓. การให้ยาชา [ศัพท์ที่มีคำ anesthesia ประกอบ ดูที่ anaesthesia,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anesthesiaการระงับความรู้สึก [TU Subject Heading]
Anesthesiaการระงับความรู้สึก, ระงับความรู้สึก, การไม่รู้สึก, การไม่รู้สึกปวด, การสูญเสียความรู้สึก, การใช้ยาระงับความรู้สึก, ชา, ยาระงับความรู้สึก, ยาสลบ, ไม่มีความรู้สึก, อาการชา [การแพทย์]
Anesthesia, Conductionระงับความรู้สึกเฉพาะบริเวณ, การระงับความรู้สึกเฉพาะบริเวณ [การแพทย์]
Anesthesia, Dentalการระงับความรู้สึกทางทันตกรรม [TU Subject Heading]
Anesthesia, Dentalการระงับความรู้สึกทันตกรรม, ระงับความรู้สึกทางทันตกรรม [การแพทย์]
Anesthesia, Epiduralระงับความรู้สึกทางไขสันหลังชั้นนอก [การแพทย์]
Anesthesia, Generalยาสลบ, การดมยาสลบ, ยาสลบชนิดออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย, การเจ็บปวดทั้งในเวลาหลับ, วิธีดมยา, ระงับความรู้สึกทั่วไป, การให้ยาดมสลบ, การระงับความรู้สึกทั่วไป [การแพทย์]
Anesthesia, Glove and Stockingการเสียความรู้สึกเริ่มบริเวณปลายเท้าปลายมือค่อย [การแพทย์]
Anesthesia, Inhalationการระงับความรู้สึกโดยวิธีสูด, ระงับความรู้สึกด้วยวิธีสูด [การแพทย์]
Anesthesia, Intratrachealการระงับความรู้สึกทางหลอดลมคอ, ระงับความรู้สึกทางหลอดลม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anesthesiaHe was put under anesthesia.
anesthesiaThe hospital patient dropped off shortly after the doctor injected him with anesthesia.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาสลบ[yāsalop] (n) EN: anaesthetic = anesthetic (Am.)  FR: anesthésique [m] ; anesthésiant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANESTHESIA AE2 N IH0 S TH IY1 ZH IY2 AH0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
麻醉[má zuì, ㄇㄚˊ ㄗㄨㄟˋ, ] anesthesia; fig. to poison (sb's mind), #7,527 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anästhesie {f}; Betäubung {f}; Narkose {f} [med.]anesthesia [Am.]; anaesthesia [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
局所[きょくしょ, kyokusho] (n,adj-no) (1) section; local; (2) (abbr) (See 局所麻酔) local anesthesia; (adj-no) (3) localized; topical [Add to Longdo]
局所麻酔[きょくしょますい, kyokushomasui] (n) local anesthesia; local anaesthesia [Add to Longdo]
局部的[きょくぶてき, kyokubuteki] (adj-na) local; localized (as in pain or anesthesia); regional [Add to Longdo]
局部麻酔[きょくぶますい, kyokubumasui] (n) local anesthesia; local anaesthesia; local anaesthetic; local anesthetic [Add to Longdo]
小児麻酔[しょうにますい, shounimasui] (n) pediatric anesthesia [Add to Longdo]
脊椎麻酔[せきついますい, sekitsuimasui] (n) spinal anesthesia [Add to Longdo]
全身麻酔[ぜんしんますい, zenshinmasui] (n) general anesthesia; general anaesthesia [Add to Longdo]
低体温麻酔[ていたいおんますい, teitaionmasui] (n) hypothermic anesthesia; hypothermic anaesthesia [Add to Longdo]
麻酔(P);痲酔;麻睡(iK)[ますい, masui] (n,adj-no) anaesthesia; anesthesia; (P) [Add to Longdo]
鍼麻酔[はりますい, harimasui] (n) anesthesia by acupuncture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  anesthesia
      n 1: loss of bodily sensation with or without loss of
           consciousness [syn: {anesthesia}, {anaesthesia}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top