ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

andante

AA0 N D AA1 N T EY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -andante-, *andante*
Possible hiragana form: あんだんて
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
andante(แอนแดน' ที) adj. ค่อนข้างช้าและแรียบ (เสมอ) . จังหวะช้า ๆ (walking)

CMU English Pronouncing Dictionary
ANDANTE AA0 N D AA1 N T EY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
andante (n) ˈændˈæntiː (a1 n d a1 n t ii)
andantes (n) ˈændˈæntɪz (a1 n d a1 n t i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンダンテ[andante] (n) andante (music) (ita [Add to Longdo]
アンダンティーノ[andantei-no] (n) andantino (ita [Add to Longdo]
アンダンテカンタービレ[andantekanta-bire] (n,adj-no) andante cantabile (ita [Add to Longdo]
司法判断適合性[しほうはんだんてきごうせい, shihouhandantekigousei] (n) (See 司法判断) justiciability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 andante
   adv 1: at a moderately slow tempo; "this passage must be played
       andante"
   adj 1: (of tempo) moderately slow
   n 1: a moderately slow tempo (a walking pace)
   2: a musical composition or musical passage to be performed
     moderately slow

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top