ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anatomize

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anatomize-, *anatomize*
Possible hiragana form: あなとみぜ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anatomize(vt) ชำแหละร่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาโครงสร้าง
anatomize(vi) ชำแหละร่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาโครงสร้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
anatomize(vt) วิเคราะห์,แบ่งแยก,ชำแหละ(ร่างกาย)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anatomize
   v 1: dissect in order to analyze; "anatomize the bodies of the
      victims of this strange disease" [syn: {anatomize},
      {anatomise}]
   2: analyze down to the smallest detail; "This writer anatomized
     the depth of human behavior"

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top