ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anagoge

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anagoge-, *anagoge*
Possible hiragana form: あなごげ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anagoge(แอนนะโก' จี) n. การแปลความหมายของคำโดยผ่านทางจิตวิญญาณ (หรือพรเจ้า) -anagogic (al) adj. (spiritual interpretation)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  anagoge
      n 1: a mystical or allegorical interpretation (especially of
           Scripture)

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
engage, engorge, analogue, analog, Angkor, synagogue, analogy, Angie, Ange, agog, Angle, angle, Angele, Angola, Angora, angora

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions