ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anaesthetic

AE2 N AH0 S TH EH1 T IH0 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anaesthetic-, *anaesthetic*
English-Thai: Nontri Dictionary
anaesthetic(adj) ซึ่งหมดความรู้สึก
anaesthetic(n) ยาชา,ยาสลบ
anaesthetic(n) ยาสลบ,ยาชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anaesthetic, generalยาสลบ, ยาระงับความรู้สึกทั้งตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anaesthetic, localยาชา, ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anaesthetic; anestheticยาระงับความรู้สึก [ศัพท์ที่มีคำ anesthetic ประกอบ ดูที่ anaesthetic,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anaestheticA comparison of carotid endarterectomy performed under local anaesthetic vs general anaesthetic.
anaestheticI'll give you a local anaesthetic.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาสลบ[yāsalop] (n) EN: anaesthetic = anesthetic (Am.)  FR: anesthésique [m] ; anesthésiant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANAESTHETIC AE2 N AH0 S TH EH1 T IH0 K
ANAESTHETICS AE2 N AH0 S TH EH1 T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anaesthetic (n) ˌænɪsθˈɛtɪk (a2 n i s th e1 t i k)
anaesthetics (n) ˌænɪsθˈɛtɪks (a2 n i s th e1 t i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しびれ薬;痺れ薬[しびれぐすり, shibiregusuri] (n) (obsc) anesthetic; anaesthetic [Add to Longdo]
アネスセチック;アネスセティック[anesusechikku ; anesuseteikku] (n) anesthetic; anaesthetic [Add to Longdo]
ロピバカイン[ropibakain] (n) ropivacaine (local anaesthetic) [Add to Longdo]
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P) [Add to Longdo]
局部麻酔[きょくぶますい, kyokubumasui] (n) local anesthesia; local anaesthesia; local anaesthetic; local anesthetic [Add to Longdo]
静脈麻酔薬[じょうみゃくますいやく, joumyakumasuiyaku] (n) intravenous anaesthetic; intravenous anesthetic [Add to Longdo]
部分麻酔[ぶぶんますい, bubunmasui] (n) local anesthetic; local anaesthetic [Add to Longdo]
麻酔剤[ますいざい, masuizai] (n) anesthetic; anaesthetic; narcotic [Add to Longdo]
麻酔注射[ますいちゅうしゃ, masuichuusha] (n) anesthetic injection; anaesthetic injection [Add to Longdo]
麻酔薬[ますいやく, masuiyaku] (n) anesthetic; anaesthetic; narcotic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anaesthetic
   adj 1: relating to or producing insensibility [syn:
       {anaesthetic}, {anesthetic}]
   2: characterized by insensibility; "the young girls are in a
     state of possession--blind and deaf and anesthetic"; "an
     anesthetic state" [syn: {anesthetic(a)}, {anaesthetic(a)}]
   n 1: a drug that causes temporary loss of bodily sensations
      [syn: {anesthetic}, {anaesthetic}, {anesthetic agent},
      {anaesthetic agent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top