ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amuse

AH0 M Y UW1 Z   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amuse-, *amuse*
Possible hiragana form: あむせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amuse(vt) ทำให้สนุกสนาน, See also: ทำให้ร่าเริง, Syn. entertain, Ant. bore
amuse(vt) ทำให้หัวเราะ, See also: ทำให้ขำ, Syn. make laugh
amused(adj) ซึ่งมีอารมณ์ขบขัน
amused(adj) น่าขบขัน, Syn. entertained
amusement(n) กิจกรรมที่ให้ความบันเทิง, See also: สิ่งที่ทำให้สนุกสนาน, Syn. entertainment
amusement(n) ความขบขัน
amuse with(phrv) ทำให้เพลิดเพลินกับ, See also: ทำให้เพลิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amuse(อะมิวซ) vt. ทำให้เพลิดเพลิน, ทำให้ขบขัน, ให้ความอภิรมย์แก่, ทำให้ ขบขัน
amused(อะสมิวซ' ดฺ) adj. ซึ่งมีอารมณ์ขบขัน, ขบขัน, Syn. entertained
amusement(อะมิวซ' เมินทฺ) n. สิ่งให้ความอภิรมย์, ความขบขัน, ความอภิรมย์, เครื่องหย่อนใจ ,นันทนาการ, กิจกรรมที่เป็นสันทนาการ, มหรสพ

English-Thai: Nontri Dictionary
amuse(vt) ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้ขบขัน,ทำให้สนุกสนาน
amusement(n) ความเพลิดเพลิน,ความอภิรมย์,สันทนาการ,ความขบขัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amusement taxภาษีการบันเทิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amusement parksสวนสนุก [TU Subject Heading]
Amusementsมหรสพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amuseBig cities have lots of amusements.
amuseFour boy amused themselves playing cards.
amuseHe amused himself by a detective story after supper.
amuseHe amused himself by reading a detective story.
amuseHe amused the children by showing them some magic.
amuseHe amused the children by singing.
amuseHe amused the children with the story.
amuseHe amused us with funny story.
amuseHe had time to lose himself in his amusement.
amuseHe had time to lose himself in his favorite amusement.
amuseHe plays the piano for his own amusement.
amuseHer anecdotes amuse us all.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนเด็กเล่น(n) amusement park
มหรสพ(n) entertainment, See also: amusement, Example: การแสดงหนังใหญ่นับเป็นมหรสพที่ชาวไทยนำมาแสดงกันนานหลายร้อยปี, Thai Definition: การแสดงหรือการละเล่นต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อความรื่นเริง
สนุกสนาน(v) amuse, See also: be enjoyable, keep pleasantly, Syn. สนุก, รื้นเริง, ครึกครื้น, เบิกบาน, Ant. โศก, โศกเศร้า, เศร้า
เรื่องบันเทิง(n) entertainment, See also: amusement, leisure activity, enjoyment, fun, Syn. เรื่องสนุก, Ant. เรื่องเครียด, เรื่องซีเรียส, Example: มนุษย์มีสัญชาตญาณที่จะสนใจเรื่องบันเทิงมากกว่าปัญหาสังคม, Count Unit: เรื่อง
สาระบันเทิง(n) entertainment, See also: amusement, leisure activity, enjoyment, fun, pleasure, recreation, Example: หนังสือเหล่านี้ล้วนเป็นสาระบันเทิงสำหรับเด็ก
มโหรสพ(n) entertainment, See also: amusement, Syn. มหรสพ, Example: ในงานรื่นเริงประจำปีของจังหวัดขอนแก่นมีมหรสพต่างๆ มากมาย, Count Unit: ประเภท, ชนิด, Thai Definition: การเล่นรื่นเริงมีโขนละครหรือสิ่งคล้ายคลึงกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความรื่นเริง(n) merriment, See also: amusement, mirth, hilarity, festivity, joviality, revelry, Syn. ความบันเทิง, ความสนุกสนาน, Example: งานวัดประจำปีจะมีมหรสพต่างๆ เพื่อความรื่นเริงและมีร้านค้ามากมายออกร้านเพื่อขายอาหารและสินค้า
ขำ(v) laugh, See also: amuse, giggle, snicker, snigger, titter, Syn. ตลก, ขบขัน, หัวเราะ, ขำขัน, Example: เธอจะขำอะไรมากมายขนาดนั้น ลดเสียงหัวเราะลงมาบ้าง, Thai Definition: ชวนให้ขบขันนึกอยากหัวเราะขึ้นมา
สวนสนุก(n) amusement park, Example: ครอบครัวของฉันจะไปเที่ยวสวนสนุกในวันอาทิตย์, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: สถานที่หรือสวนพักผ่อนที่มีเครื่องเล่นต่างๆ ประกอบ
น่าขัน(v) amuse, See also: entertain, make laugh, Syn. น่าขำ, น่าหัวเราะ, น่าขำขัน, น่าชวนหัว, ตลก, Ant. น่าเศร้า, Example: ท่าทางเงอะงะของลุงแช่มน่าขันที่สุด, Thai Definition: ทำให้รู้สึกอยากหัวเราะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารเรียกน้ำย่อย[āhān rīek nāmyøi] (n, exp) EN: appetizer  FR: amuse-gueule [m inv.]
แบบขำ ๆ[baēp kham-kham] (n, exp) EN: jokingly  FR: avec humour ; par amusement
บันเทิง[banthoēng] (n) EN: amusement ; entertainment ; recreation  FR: distraction [f]
บันเทิง[banthoēng] (v) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy  FR: distraire ; divertir ; égayer
การพักผ่อนหย่อนใจ[kān phakphǿn yønjai] (n, exp) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment
การรื่นเริง[kān reūnroēng] (n) FR: amusement [m]
ขำ[kham] (v) EN: laugh ; be amused ; amuse ; giggle ; snicker ; snigger ; titter  FR: rire ; s'amuser
ขบขัน[khopkhan] (v) EN: be amused at ; laugh ; be funny  FR: être amusant
ความบันเทิง[khwām banthoēng] (n) EN: entertainment ; amusement  FR: distraction [f]
ความขบขัน[khwām khopkhan] (n) EN: amusement ; humour ; fun  FR: amusement [m] ; plaisir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMUSE AH0 M Y UW1 Z
AMUSED AH0 M Y UW1 Z D
AMUSES AH0 M Y UW1 Z IH0 Z
AMUSEMENT AH0 M Y UW1 Z M AH0 N T
AMUSEMENTS AH0 M Y UW1 Z M AH0 N T S
AMUSEMENTS' AH0 M Y UW1 Z M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amuse (v) ˈəmjˈuːz (@1 m y uu1 z)
amused (v) ˈəmjˈuːzd (@1 m y uu1 z d)
amuses (v) ˈəmjˈuːzɪz (@1 m y uu1 z i z)
amusement (n) ˈəmjˈuːzmənt (@1 m y uu1 z m @ n t)
amusements (n) ˈəmjˈuːzmənts (@1 m y uu1 z m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, / ] amuse, #11,313 [Add to Longdo]
消遣[xiāo qiǎn, ㄒㄧㄠ ㄑㄧㄢˇ, ] amusement; pastime; diversion, #21,601 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] amusement, #27,258 [Add to Longdo]
使娱乐[shǐ yú lè, ㄕˇ ㄩˊ ㄌㄜˋ, 使 / 使] amuse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby [Add to Longdo]
ご愛嬌;ご愛敬;御愛嬌;御愛敬;ご愛きょう[ごあいきょう, goaikyou] (n) (See 愛嬌・あいきょう・3) entertainment; amusement; fun [Add to Longdo]
とち狂う[とちぐるう;とちくるう, tochiguruu ; tochikuruu] (v5u,vi) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
どち狂う[どちぐるう, dochiguruu] (v5u,vi) (See とち狂う) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
アミューズ[amyu-zu] (vs) to amuse [Add to Longdo]
アミューズメント[amyu-zumento] (n) amusement; (P) [Add to Longdo]
アミューズメント・パーク;アミューズメントパーク[amyu-zumento . pa-ku ; amyu-zumentopa-ku] (n) amusement park [Add to Longdo]
アミューズメントセンター[amyu-zumentosenta-] (n) amusement center; amusement centre [Add to Longdo]
アミュプラザ[amyupuraza] (n) (abbr) amusement plaza [Add to Longdo]
ガラパゴスリングテールダムセルフィッシュ[garapagosuringute-rudamuserufisshu] (n) Southern whitetail major (Stegastes beebei); Galapagos ringtail damselfish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amuse
   v 1: occupy in an agreeable, entertaining or pleasant fashion;
      "The play amused the ladies" [syn: {amuse}, {divert},
      {disport}]
   2: make (somebody) laugh; "The clown amused the children"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top