ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amuck

AH0 M AH1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amuck-, *amuck*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amuck(adv) ที่อาละวาด, Syn. amok, crazed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amuck(อะมัค') adv. อาละวาด, บ้าคลั่ง, บ้าระห่ำ, เตลิดเปิดเปิง, ซึ่งไม่สามารถควบคุมตัวเองได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระราน[rarān] (v) EN: play bully ; bully and humiliate ; run amuck  FR: maltraiter ; brimer

CMU English Pronouncing Dictionary
AMUCK AH0 M AH1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amuck (a) ˈəmˈʌk (@1 m uh1 k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
狂い回る[くるいまわる, kuruimawaru] (v5r) to rave; to run amok (amuck) [Add to Longdo]
暴れ狂う[あばれくるう, abarekuruu] (v5u) to rage; to run amok (amuck); to tear around [Add to Longdo]
落花狼藉[らっかろうぜき, rakkarouzeki] (n) running amok (amuck); committing violence on; in utter disorder [Add to Longdo]
乱暴狼藉[らんぼうろうぜき, ranbourouzeki] (n) running amok (amuck); committing an outrage; rampageous behavior [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amuck
   adv 1: wildly; without self-control; "when the restaurant caught
       fire the patrons ran amuck, blocking the exit" [syn:
       {amok}, {amuck}]
   2: in a murderous frenzy; "rioters running amuck and throwing
     sticks and bottles and stones" [syn: {amok}, {amuck},
     {murderously}]
   adj 1: frenzied as if possessed by a demon; "the soldier was
       completely amuck"; "berserk with grief"; "a berserk
       worker smashing windows" [syn: {amuck}, {amok},
       {berserk}, {demoniac}, {demoniacal}, {possessed(p)}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top