ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amply

AE1 M P L IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amply-, *amply*, amp
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amply(adv) พอเพียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amply(แอม' พลิ) adv. พอเพียง, อุดมสมบูรณ์, มากพอ, ถึงขนาด, Syn. substantially

English-Thai: Nontri Dictionary
amply(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างพอเพียง,อย่างมากพอ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amplyI've spoken amply about the project.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหลือเฟือ(adv) amply, See also: excessively, Syn. เกินพอ, มากเกิน, มากมาย, Example: เรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องพูดถึง เพราะเขามีให้แม่ใช้อย่างเหลือเฟือ, Thai Definition: มากมายเกินพอดี, มากเกินต้องการ, มากเกินพอดี
เหลือล้น(adv) excessively, See also: amply, Syn. เหลือเฟือ, เหลือหลาย, เหลือแหล่, มากมาย, Ant. ขาด, น้อย, Example: ครอบครัวของฉันมีความอบอุ่นให้ฉันอย่างเหลือล้น, Thai Definition: มากจนเกิน
เหลือแหล่(adv) excessively, See also: amply, plentifully, profusely, abundantly, Syn. เหลือเฟือ, มากมาย, เกินพอ, Ant. ขาด, น้อย, Example: บริษัทนี้มีงานให้เราทำเหลือแหล่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุ[ju] (adv) EN: much ; enough ; sufficiently ; amply ; a lot  FR: largement ; beaucoup
แยะ[yae] (adv) EN: abundantly ; plentifully ; numerously ; amply

CMU English Pronouncing Dictionary
AMPLY AE1 M P L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amply (a) ˈæmpliː (a1 m p l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺憾無く;遺憾なく[いかんなく, ikannaku] (adv) amply; sufficiently; fully; completely; all out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amply
   adv 1: to an ample degree or in an ample manner; "these voices
       were amply represented"; "we benefited richly" [syn:
       {amply}, {richly}] [ant: {meagerly}, {meagrely},
       {slenderly}, {sparingly}]
   2: sufficiently; more than adequately; "the evidence amply (or
     fully) confirms our suspicions"; "they were fully (or amply)
     fed" [syn: {amply}, {fully}] [ant: {meagerly}, {meagrely},
     {slenderly}, {sparingly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top