ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amphitheatre

AE1 M F AH0 TH IY0 EY1 T ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amphitheatre-, *amphitheatre*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amphitheatre(n) อัฒจันทร์, See also: ที่นั่งชมการแสดงรูปวงกลมที่ไม่มีหลังคา, Syn. amphitheater

English-Thai: Nontri Dictionary
amphitheatre(n) อัฒจันทร์,ที่แสดงกลางแจ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amphitheatreทวิอัฒจันทร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMPHITHEATRE AE1 M F AH0 TH IY0 EY1 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amphitheatre (n) ˈæmfɪθɪəʳtər (a1 m f i th i@ t @ r)
amphitheatres (n) ˈæmfɪθɪəʳtəz (a1 m f i th i@ t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
円形劇場[えんけいげきじょう, enkeigekijou] (n) amphitheater; amphitheatre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amphitheatre
   n 1: a sloping gallery with seats for spectators (as in an
      operating room or theater) [syn: {amphitheater},
      {amphitheatre}]
   2: an oval large stadium with tiers of seats; an arena in which
     contests and spectacles are held [syn: {amphitheater},
     {amphitheatre}, {coliseum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top