ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amphitheater

AE1 M F AH0 TH IY0 EY1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amphitheater-, *amphitheater*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amphitheater(n) อัฒจันทร์, See also: ที่นั่งชมการแสดงรูปวงกลมที่ไม่มีหลังคา, Syn. amphitheatre

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amphitheater(แอม' ฟิเธียเทอะ) n. อาคารรูปครึ่งวงกลม, โรงละครหรือมหรสพรูปครึ่งวงกลม, ห้องใหญ่ที่มีที่นั่งจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม, ที่ดินเว้ารูปโค้ง.อัฒจันทร์, ที่มีเขาล้อมรอบ. -amphitheatric (al) adj.

CMU English Pronouncing Dictionary
AMPHITHEATER AE1 M F AH0 TH IY0 EY1 T ER0
AMPHITHEATERS AE1 M F AH0 TH IY0 EY1 T ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amphitheater {n}amphitheater [Am.]; amphitheatre [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
円形劇場[えんけいげきじょう, enkeigekijou] (n) amphitheater; amphitheatre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amphitheater
   n 1: a sloping gallery with seats for spectators (as in an
      operating room or theater) [syn: {amphitheater},
      {amphitheatre}]
   2: an oval large stadium with tiers of seats; an arena in which
     contests and spectacles are held [syn: {amphitheater},
     {amphitheatre}, {coliseum}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top