ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amour

AA2 M UW1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amour-, *amour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amour(n) การลักลอบรักกัน, See also: เรื่องชู้สาว, Syn. liaison, love affair, romance
amour-propre(n) ความรักตัวเอง (ภาษาฝรั่งเศส), Syn. self-esteem

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amour(อะมัวร์') n. เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ , ความรัก, เรื่องชู้สาว, Syn. love affair, liaison, romance
amour-propre(อะมัวพรอ' พระ) n., fr. ความรักตัวเอง, ความหยิ่งในศักดิ์ศรี
clamour(เคลม'เมอะ) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอลหม่าน vi. ทำเสียงอึกทึก,ร้องเสียงดัง,ผลักดัน,ใช้เสียงดัง
enamour(เอนแนม'เมอะ) vt. ทำให้หลงรัก,ทำให้ลุ่มหลง, Syn. entice
glamour(แกลม'เมอะ) n. เสน่ห์,ความดึงดูดใจ,ความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. allure, charm
glamourous(แกลม'เมอรัส) adj. ซึ่งดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,เต็มด้วยความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. enchanting
paramour(แพ'ระมัวร์) n. ชู้รัก,คนรัก

English-Thai: Nontri Dictionary
amour(n) ความรัก,การแสดงความรัก,เรื่องรักๆใคร่ๆ
clamour(n) เสียงโห่ร้อง,เสียงเอ็ดตะโร,เสียงอึกทึกครึกโครม
clamour(vt) ส่งเสียงดัง,ส่งเสียงกึกก้อง,ส่งเสียงเอ็ดตะโร,โห่ร้อง
glamour(n) ความงาม,เสน่ห์,ความเย้ายวนใจ,ความดึงดูดใจ
paramour(n) ชู้รัก,คนรัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอากัน[ao kan] (v, exp) FR: faire l'amour
ชายชู้[chāichū] (n) EN: adulterer ; paramour ; lover  FR: amant [m]
ชำเรา[chamrao] (v) EN: copulate  FR: faire l'amour ; copuler (fam.)
ชู้[chū] (n) EN: adulterer ; paramour ; lover ; sweetheart  FR: amant [m] ; adultère [m]
ดวงใจ[dūangjai] (n) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart  FR: petit coeur [m] ; amour [m]
แฟน[faēn] (n) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau  FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
แฟน[faēn] (n) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee  FR: fan [m, f] ; amoureux [m] ; passionné [m]
แฟนคนแรก[faēn khon raēk] (n, exp) EN: first boyfriend ; first girlfriend  FR: premier amour [m]
โห่ร้อง[hōrøng] (v) EN: acclaim ; cheer ; hail ; clamour ; applaud  FR: acclamer ; pousser des vivats
ใจเดียว[jaidīo] (v) EN: be faithful ; be constant in love ; be single-minded  FR: être fidèle en amour

CMU English Pronouncing Dictionary
AMOUR AA2 M UW1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amour (n) ˈəmˈuəʳr (@1 m u@1 r)
amours (n) ˈəmˈuəʳz (@1 m u@1 z)
amour-propre (n) ˌæmuəʳ-prˈɒprə (a2 m u@ - p r o1 p r @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liebschaft {f}; Affäre {f} | Liebschaften {pl}; Affären {pl}amour | amours [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
amour(n) |m| l'amour = ความรัก ex: faire l'amour = มีความสัมพันธ์ทางเพศ
lettre d'amour(n) |f| จดหมายรัก

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラマー[gurama-] (adj-na,n) (1) glamour; glamor; glamour girl; glamor girl; (2) buxom; full-breasted; (3) grammar; (P) [Add to Longdo]
グラマーガール[gurama-ga-ru] (n) glamour girl; glamor girl [Add to Longdo]
グラマーストック[gurama-sutokku] (n) glamour stock; glamor stock [Add to Longdo]
トラグラ[toragura] (n) (abbr) transistor glamour; transistor glamor [Add to Longdo]
トランジスターグラマー[toranjisuta-gurama-] (n) transistor glamour; transistor glamor [Add to Longdo]
ワンワン;わんわん[wanwan ; wanwan] (adv-to,adv) (1) (on-mim) bow-wow (barking sound); arf arf; woof; bark; (2) (on-mim) waah-waah (crying sound); (3) (on-mim) clamouring; clamoring; echoing; (n) (4) (chn) a bow-wow (i.e. a dog); doggy [Add to Longdo]
喚く(P);叫く[わめく, wameku] (v5k,vi) (uk) to shout; to cry; to scream; to clamour; (P) [Add to Longdo]
姦夫[かんぷ, kanpu] (n) (obsc) adulterer; paramour [Add to Longdo]
間男[まおとこ, maotoko] (n) (1) married woman's secret lover; paramour; (n,vs) (2) adultery (by a married woman) [Add to Longdo]
間夫[まぶ, mabu] (n) a married woman's paramour; lover [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amour
   n 1: a usually secretive or illicit sexual relationship [syn:
      {affair}, {affaire}, {intimacy}, {liaison}, {involvement},
      {amour}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top