ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amongst

AH0 M AH1 NG S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amongst-, *amongst*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amongst(prep) ท่ามกลาง, See also: ในจำนวน, ในระหว่าง, ในพวก, ในหมู่, Syn. among, surrounded by, Ant. beyond, away from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amongst(อะมังสฺทฺ') prep. = among

English-Thai: Nontri Dictionary
amongst(pre) ท่ามกลาง,ในหมู่,ระหว่าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here. Share these out amongst them.แบ่งปันเหล่านี้ออกในหมู่มัน How I Won the War (1967)
He's seen here amongst local cockneys who have taken him to their hearts.และภาพที่เห็นเขาอยู่กับชาวค็อกนีย์ ซึ่งรับเขาไว้ในหัวใจแล้ว Gandhi (1982)
Perhaps I could get a guide from amongst your lads.บางทีกระผมอาจ ต้องขอคนนำทางจากบรรดาคนของคุณ Wuthering Heights (1992)
Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.สาธุการในหมู่เจ้าหญิงและ ความสุขเป็นผลไม้ของมดลูกข? In the Name of the Father (1993)
I will slip amongst them like a transparent thing.ผมจะแทรกซึมเข้าไป ประดุจเดินไปใน... ...กลีบเมฆ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
But when the sheik's yacht went down, well... they managed to write us a really beautiful good-bye note... that was found floating in a champagne bottle amongst the debris.แต่ตอนเรือยอร์ชของท่านล่ม... ...พ่อแม่เขียน จดหมายอำลาอย่างซาบซื้ง... ...มีคนเจอมันลอยอยู่ ในขวดแชมเปญท่ามกลางทะเล Jumanji (1995)
Even amongst your people you must have varying levels of excellence.กับคนพวกนี้เราต้องแยกแยะ สติปัญญาหน่อย Gattaca (1997)
And how did His Majesty fare amongst all your countrymen?And how did His Majesty fare amongst all your countrymen? Anna and the King (1999)
And they were all arguing amongst themselves about how they were going to cook us.แล้วพวกมันก็เถียงกัน ว่าจะปรุงเราเป็นอาหารอะไรดี The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Do you not understand? While you bicker amongst yourselves, Sauron's power grows!ไม่เข้าใจบ้างหรอ มัวเเต่เถียงกันนี่ ซอรอนอาคมเเก่กล้าขึ้นทุกที The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
You got your water amongst potential evidence so I thought it was...ที่คุณได้รับน้ำของคุณในหมู่หลักฐานที่อาจเกิดขึ้นดังนั้นผมจึงคิดว่ามันเป็น ... Showtime (2002)
Divide it amongst the Smithsonian, the Louvre, the Cairo museum...แบ่งมันให้กับสถาบันสมิทโซเนี่ยน, สถาบัน ลูฟร์, พิพิธภัณธ์ ไคโร... National Treasure (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amongstAngels watch from above as men fight amongst themselves.
amongstI don't like families that quarrel amongst themselves.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระหว่าง(prep) among, See also: amongst, in the midst of, Example: วิชาจิตวิทยาศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล และบุคคลกับโครงสร้างของสังคม, Thai Definition: คำที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของบุคคลหรือสถาบันเป็นต้นตั้งแต่ 2 ขึ้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลาง[klāng] (prep) EN: midway ; in the middle (of) ; halfway ; in between ; among ; amongst ; amid  FR: dans le milieu ; au milieu ; en plein ; au coeur
ระหว่าง[rawāng] (prep) EN: among ; between ; in between ; amongst ; in the midst of  FR: parmi ; entre ; au sein de
ท่ามกลาง[thāmklāng] (prep) EN: among ; amid ; amidst ; midst ; in the midst of ; amongst  FR: parmi ; au milieu de

CMU English Pronouncing Dictionary
AMONGST AH0 M AH1 NG S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amongst (in) ˈəmˈʌŋst (@1 m uh1 ng s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
in der Reihe der Starsamongst the ranks of the stars [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
加賀紋[かがもん, kagamon] (n) coloured family crest (popular amongst people from Kaga) [Add to Longdo]
相争う[あいあらそう, aiarasou] (v5u) to fight with each other; to fight amongst yourselves [Add to Longdo]
内(P);中[うち, uchi] (n,adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn,adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn,adj-no) (8) (ksb [Add to Longdo]
非拘束名簿式比例代表制[ひこうそくめいぼしきひれいだいひょうせい, hikousokumeiboshikihireidaihyousei] (n) (See 拘束名簿式比例代表制) proportional representation system in which both party and individual votes are cast, seats are distributed amongst parties by proportion of vote obtained, and candidates are elected in descending order of number of votes obtained [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top