ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amity

AE1 M IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amity-, *amity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amity(n) มิตรภาพ, See also: สัมพันธไมตรี, ความสัมพันธ์ฉันท์มิตร, Syn. friendship

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amity(แอม' มิที) n. มิตรภาพ, สัมพันธไมตรี, ไมตรีจิต, Syn. friendship, Ant. hostility
calamity(คะแลม'มิที) n. ภัยพิบัติ,เคราะห์ร้าย,ความหายนะ, Syn. disaster

English-Thai: Nontri Dictionary
amity(n) มิตรภาพ,สัมพันธภาพ,สัมพันธไมตรี,สันติภาพ
calamity(n) ความสูญเสีย,ความหายนะ,ความฉิบหาย,ภัยพิบัติ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
amityสันถวไมตรี [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายนะ[hāyana] (n) EN: disaster ; catastrophe ; calamity ; havoc ; ruin  FR: désastre [m] ; catastrophe [f] ; calamité [f]
ภัย[phai] (n) EN: danger ; fear ; dread ; hazard ; calamity ; risk ; catastrophe ; misfortune ; harm ; threat ; peril ; accident ; plague; disaster  FR: danger [m] ; péril [m] ; risque [m] ; menace [f]
ภัยพิบัติ[phaiphibat] (n) EN: disaster ; calamity ; catastrophe  FR: désastre [m] ; calamité [f]
ภัยพิบัติธรรมชาติ[phaiphibat thammachāt] (n, exp) EN: natural disaster ; natural calamity  FR: catastrophe naturelle [f]
ภัยธรรมชาติ[phai thammachāt] (n, exp) EN: natural disaster; natural calamity ; danger caused by nature  FR: calamité naturelle [f] ; risque naturel [m]
เภทภัย[phētphai] (n) EN: calamity ; disaster ; catastrophe ; misfortune ; suffering  FR: calamité [f] ; désastre [m] ; catastrophe [f]
พิบัติ[phibat] (n) EN: calamity ; disaster ; catastrophe ; plague ; suffering  FR: catastrophe [f] ; désastre [m] ; calamité [f]
ประลัย[pralai] (n) EN: disaster ; calamity ; ruin ; destruction ; catastrophe
วิบัติ[wibat] (n) EN: disaster ; destruction ; calamity ; catastrophe ; ruin ; misfortune  FR: désastre [m] ; catastrophe [f]
วินาศ[wināt] (n) EN: destruction ; ruin ; disaster ; calamity  FR: destruction [f] ; ruine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMITY AE1 M IH0 T IY0
AMITYVILLE AE1 M IH0 T IY0 V IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amity (n) ˈæmɪtiː (a1 m i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freundschaft {f} | Freundschaften {pl}amity | amities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アミティ[amitei] (n) amity [Add to Longdo]
火難[かなん, kanan] (n) fire calamity [Add to Longdo]
禍;曲[まが, maga] (n) (arch) wickedness; evil; calamity; disaster [Add to Longdo]
兇変;凶変[きょうへん, kyouhen] (n) catastrophe; assassination; calamity; disaster [Add to Longdo]
凶事[きょうじ, kyouji] (n) calamity; misfortune [Add to Longdo]
曲事[くせごと, kusegoto] (n) crookedness; something not right; something out of the ordinary; something unpleasant; something disgusting; unlawfulness; something unhappy; calamity [Add to Longdo]
剣難[けんなん, kennan] (n) the calamity of being killed by the sword [Add to Longdo]
御難;ご難[ごなん, gonan] (adj-na,n) misfortune; calamity [Add to Longdo]
交誼;交宜[こうぎ, kougi] (n) friendship; amity [Add to Longdo]
再変[さいへん, saihen] (n,vs) second change; second calamity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  amity
      n 1: a cordial disposition [syn: {amity}, {cordiality}]
      2: a state of friendship and cordiality

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top