ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

americana

AH0 M EH2 R IH0 K AE1 N AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -americana-, *americana*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Americana(n) หนังสือหรืองานเขียนที่เกี่ยวกับชนชาติอเมริกัน, Syn. American history, American materials

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
americana(อะเมริแคน' นะ) n. หนังสือหรือแผนที่ที่เกี่ยวกับอเมริกา, สิ่งสะสมดังกล่าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาเว่[ākāwē] (n, exp) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana  FR: agave [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMERICANA AH0 M EH2 R IH0 K AE1 N AH0
AMERICANAS AH0 M EH2 R IH0 K AE1 N AH0 Z
AMERICANA'S AH0 M EH2 R IH0 K AE1 N AH0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ白鶴[アメリカしろづる;アメリカシロヅル, amerika shiroduru ; amerikashiroduru] (n) (uk) whooping crane (Grus americana) [Add to Longdo]
アメリカ緋鳥[アメリカひどり;アメリカヒドリ, amerika hidori ; amerikahidori] (n) (uk) American wigeon (Anas americana) [Add to Longdo]
パックスアメリカーナ;パクスアメリカーナ[pakkusuamerika-na ; pakusuamerika-na] (n) Pax Americana (lat [Add to Longdo]
プロングホーン[puronguho-n] (n) pronghorn (Antilocapra americana); pronghorn antelope [Add to Longdo]
洋種山牛蒡[ようしゅやまごぼう;ヨウシュヤマゴボウ, youshuyamagobou ; youshuyamagobou] (n) (uk) American pokeweed (Phytolacca americana) [Add to Longdo]
竜舌蘭;龍舌蘭[りゅうぜつらん;リュウゼツラン, ryuuzetsuran ; ryuuzetsuran] (n) (1) (uk) agave; maguey; (2) American aloe; century plant (Agave americana) [Add to Longdo]
輪紋ゴキブリ[わもんゴキブリ;ワモンゴキブリ, wamon gokiburi ; wamongokiburi] (n) (uk) American cockroach (Periplaneta americana) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Americana
      n 1: any artifact (such as books or furniture or art) that is
           distinctive of America

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top