ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

american revolution

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -american revolution-, *american revolution*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
American Revolution(n) สงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา (ค.ศ. 1775-1783)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
american revolutionสงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา (ค.ศ.1775 - 83)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
american revolutionThe principle theme of the book is the American Revolution.

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ独立戦争[アメリカどくりつせんそう, amerika dokuritsusensou] (n) American War of Independence; American Revolution [Add to Longdo]
独立戦争[どくりつせんそう, dokuritsusensou] (n) American Revolutionary War; War of Independence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 American Revolution
   n 1: the revolution of the American Colonies against Great
      Britain; 1775-1783 [syn: {American Revolution}, {American
      Revolutionary War}, {War of American Independence},
      {American War of Independence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top