ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amenity

AH0 M EH1 N AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amenity-, *amenity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amenity(n) ความน่าดึงดูด, See also: ความน่าสนใจ, Syn. attractiveness
amenity(n) สิ่งอำนวยความสะดวก, Syn. convenience, accommodation, Ant. inconvenience

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amenity(อะเมน' นิที, อะมี' นิที) n. (pl. amenities) ความสุภาพ, ความอ่อนโยน, ความเจริญหูเจริญตา, Syn. courtesies

English-Thai: Nontri Dictionary
amenity(n) ความดี,ความสุภาพ,ความอ่อนโยน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amenityความสะดวกสบาย, ความรื่นรมย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amenityรมณียภาวะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amenity, loss ofความสูญสิ้นความสะดวกสบาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amenity, preservation ofการอนุรักษ์สิ่งอำนวยความสะดวกสบาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMENITY AH0 M EH1 N AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amenity (n) ˈəmˈiːnɪtiː (@1 m ii1 n i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Annehmlichkeit {f} | Annehmlichkeiten {pl}amenity | amenities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメニティー;アメニティ[amenitei-; amenitei] (n) amenity [Add to Longdo]
オフィスアメニティ[ofisuamenitei] (n) office amenity [Add to Longdo]
快適さ[かいてきさ, kaitekisa] (n) amenity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amenity
   n 1: pleasantness resulting from agreeable conditions; "a well
      trained staff saw to the agreeableness of our
      accommodations"; "he discovered the amenities of reading at
      an early age" [syn: {agreeableness}, {amenity}] [ant:
      {disagreeableness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top