ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amble

AE1 M B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amble-, *amble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amble(n) การเดินช้าๆ สบายๆ
amble(vi) เดินช้าๆ, See also: เดินทอดน่อง, เดินช้าๆอย่างสบายๆ, Syn. wander, stroll

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amble(แอม' เบิล) vt.,vi. เดินตามสบาย, เดินทอดน่อง, ขี่ม้าเหยาะย่าง -ambler n. (stroll)
gamble(แกม'เบิล) {gambled,gambling,gambles} vi. พนัน,เล่นการพนัน,พนันขันต่อ,เสี่ยงโชค. vt. สูญเสียจากการพนัน,พนันขันต่อ. n. การพนัน,การเสี่ยงโชค., See also: gambler n., Syn. wager, bet, play, game
preamble(พรีแอม'เบิล) n. อารัมภกถา,บทนำ, See also: preambled adj., Syn. preface
ramble(แรม'เบิล) vi. เดินเที่ยว,เดินเตร่,เดินเล่น,ท่องเที่ยว,คุยเรื่อยเปื่อย,เขียนเรื่อยเปื่อย,ขึ้นเปะปะ,เลื้อยไปทั่ว, Syn. wander, stroll, stray
rambler(แรม'เบลอะ) n. ผู้เดินเที่ยว,ผู้เดินเตร่,ผู้คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย,สิ่งที่ขึ้นเปะปะ,กุหลาบเลื้อย
scramble(สแครม'เบิล) vi.,vt.,n. (การ) ปีนป่าย,ตะกาย,ช่วงชิง,แย่งหา,เบียดเสียดเข้าไป,นำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินข้าศึกอย่างรวดเร็ว,กระทำอย่างรีบร้อน, Syn. crawl, clamber, mix
shambles(แชม'เบิลซฺ) n. โรงฆ่าสัตว์,ที่มีการนองเลือด,ที่ที่มีการทำลายล้าง,ร้านขายเนื้อสัตว์,ที่ที่มีความโกลาหล,ความโกลาหล

English-Thai: Nontri Dictionary
amble(vi) เหยาะย่าง,เดินทอดน่อง
bramble(n) พันธุ์ไม้มีหนาม,พุ่มไม้
gamble(vi, vt) พนัน,เล่นการพนัน,เสี่ยงโชค
gambler(n) นักการพนัน,นักเสี่ยงโชค
preamble(n) คำนำ,อารัมภกถา,บทความเบื้องต้น,พระราชปรารถ
ramble(n) การเลื้อย,การเดินเล่น,การเดินเตร่,การพูดเรื่อยเปื่อย
ramble(vi) เดินเล่น,เที่ยวไป,วกวน,เลื้อย,พูดเรื่อยเปื่อย
scramble(n) การแย่งชิง,การปีนป่าย,การช่วงชิง,การเบียดเสียด
scramble(vi) ช่วงชิง,แย่งกัน,เบียดเสียด
scramble(vt) ตะกาย,ปีน,ไต่,กวน,ทำให้ยุ่ง,ทอดไข่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ambleThe money is amble for the expenses.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การย่าง(n) walk, See also: amble, stepping (on), tread, Syn. การเดิน, Thai Definition: การยกเท้าก้าวไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารัมภกถา[āramphakathā] (n) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble  FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
เบี้ยโบก[bīabōk] (n, exp) EN: gamble game  FR: jeu de pari [m]
เดิมพัน[doēmphan] (v) EN: bet ; stake ; gamble ; wager
เดินทอดน่อง[doēn thøtnǿng] (v, exp) EN: stroll ; ramble ; saunter; walk in a preoccupied air  FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
จร[jøn] (v) EN: wander ; roam ; ramble ; rove  FR: flâner ; vadrouiller ; dériver
แก่งแย่ง[kaengyaēng] (v) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive
แก่งแย่งชิงดี[kaengyaēng ching dī] (v, exp) EN: compete (for a better position) ; scramble ; strive ; vie
เก็งกำไร[kengkamrai] (v, exp) EN: speculate ; estimate ; assume the profit ; guess ; gamble  FR: boursicoter ; spéculer
ขา[khā] (n) EN: gambler ; card partner
ไข่คน[khai khon] (n, exp) EN: scrambled egg

CMU English Pronouncing Dictionary
AMBLE AE1 M B AH0 L
AMBLED AE1 M B AH0 L D
AMBLER AE1 M B L ER0
AMBLES AE1 M B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amble (v) ˈæmbl (a1 m b l)
ambled (v) ˈæmbld (a1 m b l d)
ambles (v) ˈæmblz (a1 m b l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
かき交ぜる;掻き混ぜる;掻き交ぜる;かき混ぜる[かきまぜる, kakimazeru] (v1) to mix; to stir; to scramble; to churn [Add to Longdo]
ばくち打ち;博打打ち;博奕打ち[ばくちうち, bakuchiuchi] (n) (1) professional gambler; (2) gambling [Add to Longdo]
やくざ(P);ヤクザ[yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P) [Add to Longdo]
やくざ者[やくざもの, yakuzamono] (n) (1) (See やくざ) professional gambler; (2) good-for-nothing; ne'er-do-well; hoodlum; ruffian [Add to Longdo]
よじ登る;攀じ登る;よじ上る;攀じ上る[よじのぼる, yojinoboru] (v5r,vi) to climb; to clamber (over, up); to scramble (up); to scale; to claw one's way up [Add to Longdo]
ギャンブラー[gyanbura-] (n) gambler; (P) [Add to Longdo]
スクランブラー[sukuranbura-] (n) scrambler [Add to Longdo]
スクランブル[sukuranburu] (n,vs) scramble; (P) [Add to Longdo]
スクランブルエッグ;スクランブルドエッグ;スクランブルドエッグズ[sukuranburueggu ; sukuranburudoeggu ; sukuranburudoegguzu] (n) scrambled eggs [Add to Longdo]
スクランブルレース[sukuranburure-su] (n) scramble race [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スクランブル[すくらんぶる, sukuranburu] scramble (vs) [Add to Longdo]
プリアンブル[ぷりあんぶる, purianburu] preamble [Add to Longdo]
ポストアンブル[ぽすとあんぶる, posutoanburu] postamble [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amble
   n 1: a leisurely walk (usually in some public place) [syn:
      {amble}, {promenade}, {saunter}, {stroll}, {perambulation}]
   v 1: walk leisurely [syn: {amble}, {mosey}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top