ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amber

AE1 M B ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amber-, *amber*
English-Thai: Longdo Dictionary
chamber pot(n) กระโถนฉี่ เช่น The history of the chamber pot predates that of indoor plumbing and flush toilets.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amber(adj) ที่ทำจากอำพัน
amber(adj) สีเหลืองอย่างอำพัน, Syn. amber-colored, yellowish, golden
amber(n) สีเหลืองอำพัน
amber(n) อำพัน
ambergris(n) ไขจากลำไส้ปลาวาฬ (นำมาใช้ทำพวกน้ำหอมบางชนิด)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amber(แอม' เบอะ) n.,adj. อำพัน, สีน้ำตาลเหลือง, สีอำพัน, สีน้ำตาลเหลือง, Syn. brownish yellow
ambergris(แอม' เบอกริส) n. ไขจากลำไส้ปลาวาฬนำมาใช้ทำเครื่องสำอาง (used in perfumery)
amberjack(แอม' เบอแจค) n., (pl. -jack, -jacks) ปลาจำพวก Seriola
amberoid(แอม' เบอรอยดฺ) n. อำพันสังเคราะห์ ที่ทำจากการอัดเรซิน (resins) ณ ที่อุณหภูมิสูง., Syn. ambroid
air chamber(ห้องอากาศ, ห้องลม)
antechamber(แอนทิเชม' เบอะ) n. ห้องคอยและเป็นห้องผ่านเข้าไปห้องที่ใหญ่กว่าห้องนอกสำหรับนั่งคอย, Syn. foyer
bedchamber(เบด'เชมเบอะ) n. ห้องนอน
camber(แคม'เบอะ) {cambered,cambering,cambers} vt.,vi.,n. (ความ) โค้งหรืองอเล็กน้อย,โค้งขึ้นตรงกลาง.
chamber(เชม'เบอะ) n.ห้อง,ห้องพักเดี่ยว,สภา,สำนักงานทนายความ,ห้องประชุม,สมาคม,ช่อง,หอการค้า,ลำกล้องกระสุน,ช่องใส่กระสุน -vt. ใส่ในห้อง,จัดห้องให้, Syn. room
chamber practicen. การรับปรึกษาคดี (ไม่ใช่ว่าความ) ของทนายความ

English-Thai: Nontri Dictionary
amber(n) สีเหลืองอำพัน,สีน้ำตาลเหลือง
antechamber(n) ห้องมุข
bedchamber(n) ห้องนอน
CHAMBER chamber pot(n) กระโถนปัสสาวะ,โถปัสสาวะ
chamber(n) ห้องนอน,ห้องพัก,ห้องโถง,สภา,สำนักงานทนายความ
chamberlain(n) มหาดเล็ก,จางวาง,กรมวัง
chambermaid(n) ต้นห้อง
clamber(vi) คลาน,ตะกาย,ปีน,ปีนป่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amberอำพัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
amber-colorสีอำพัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
amber; succinumอำพัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amberสีอำพัน [การแพทย์]
amberอำพัน, ยางไม้ที่แข็งตัวจนเกือบกลายเป็นหิน ลักษณะคล้ายพลาสติก มีสีน้ำตาลแกมแดงมีความแข็ง 6 (ตามสเกลของโมส์) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Amber Color, Paleสีเหลืองอ่อน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
amberjack(n) ปลาสำลีน้ำลึก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amberTranscending time the insects of ages gone past dance livelily in amber.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อำพัน(adj) amber, Thai Definition: ยางไม้ที่แข็งเป็นก้อน สีเหลืองใสเป็นเงา
สีเหลืองอำพัน(n) amber, Syn. เหลืองอำพัน, Example: แมวขาวปลอดจะมีดวงตา 2 สี คือ สีเหลืองอำพันและสีฟ้า, Count Unit: สี, Thai Definition: สีเหลืองใสเป็นเงา
กาเยน(n) amber, Thai Definition: ยางไม้ชนิดหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพัน[amphan] (n) EN: amber  FR: ambre [m]
อำพันขี้ปลา[amphan khī plā] (n, exp) EN: ambergris  FR: ambre gris [m]
อำพันทอง[amphan thøng] (n, exp) EN: ambergris  FR: ambre gris [m]
หอ[hø] (n) EN: chamber ; institute  FR: chambre [f] ; institut [m]
หอการค้า[hø kānkhā] (n, exp) EN: chamber of commerce  FR: chambre de commerce [f]
ห้อง[hǿng] (n) EN: room ; chamber  FR: chambre [f] ; pièce (d'habitation) [f] ; salle [f] ; classe [f]
จางวางมหาดเล็ก[jāngwāng mahātlek] (n, exp) EN: Lord Great Chamberlain
คร่อม[khrǿm] (v) EN: bestride ; straddle ; bridge  FR: enfourcher ; enjamber ; chevaucher
กระโถน[krathōn] (n) EN: spittoon ; cuspidor ; chamber pot  FR: crachoir [m] ; pot de chambre [m]
กระโถนปัสสาวะ[krathōn patsāwa] (n, exp) EN: chamber pot  FR: pot de chambre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMBER AE1 M B ER0
AMBERG AE1 M B ER0 G
AMBERS AE1 M B ER0 Z
AMBERY AE1 M B ER0 IY0
AMBER'S AE1 M B ER0 Z
AMBERGER AE1 M B ER0 G ER0
AMBERSON AE1 M B ER0 S AH0 N
AMBERGRIS AE1 M B ER0 G R IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amber (n) ˈæmbər (a1 m b @ r)
ambergris (n) ˈæmbəgriːs (a1 m b @ g r ii s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
琥珀[hǔ pò, ㄏㄨˇ ㄆㄛˋ, ] amber, #23,185 [Add to Longdo]
[pò, ㄆㄛˋ, ] amber, #23,932 [Add to Longdo]
[hǔ, ㄏㄨˇ, ] amber, #38,193 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amber {m}; Ambra {f}ambergris [Add to Longdo]
Bernstein {m} [min.] | Bernsteine {pl}amber | ambers [Add to Longdo]
amber; bernsteinfarben {adj}amber; amber-coloured [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
よじ登る;攀じ登る;よじ上る;攀じ上る[よじのぼる, yojinoboru] (v5r,vi) to climb; to clamber (over, up); to scramble (up); to scale; to claw one's way up [Add to Longdo]
アイブリ[aiburi] (n) blackbanded trevally (Seriolina nigrofasciata); blackbanded amberjack [Add to Longdo]
アンバー[anba-] (n,adj-no) amber; umber [Add to Longdo]
アンバーグリス[anba-gurisu] (n) (See 竜涎香) ambergris [Add to Longdo]
イナダ;いなだ[inada ; inada] (n) young Japanese amberjack [Add to Longdo]
エアチャンバー[eachanba-] (n) air chamber [Add to Longdo]
エコーチェンバー[eko-chienba-] (n) echo chamber [Add to Longdo]
ガス室[ガスしつ, gasu shitsu] (n) gas chamber [Add to Longdo]
キャンバー[kyanba-] (n) camber [Add to Longdo]
スキナー箱[スキナーばこ, sukina-bako] (n) Skinner box (i.e. an operant conditioning chamber) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
黄色[おうしょく, oushoku] amber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amber
   adj 1: of a medium to dark brownish yellow color [syn: {amber},
       {brownish-yellow}, {yellow-brown}]
   n 1: a deep yellow color; "an amber light illuminated the room";
      "he admired the gold of her hair" [syn: {amber}, {gold}]
   2: a hard yellowish to brownish translucent fossil resin; used
     for jewelry

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top