ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amazon

AE1 M AH0 Z AA2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amazon-, *amazon*
Possible hiragana form: あまぞん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Amazon(n) แม่น้ำแอมะซอนอยู่ในทางตอนเหนือของอเมริกาใต้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amazon(แอม' มะซอน) n. แม่น้ำอะเมซอนในภาคเหนือของอเมริกาใต้, หญิงที่ดุร้ายและตัวสูงใหญ่. -Amazonian adj.
amazonite(แอม' มะโซไนท) n. แร่ feldspa สีเขียวชนิดหนึ่ง, Syn. Amazon stone

English-Thai: Nontri Dictionary
amazon(n) ทหารหญิง,นักรบหญิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amazoniteแอมะซอไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
amazonstoneแอมะซอนสโตน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amazon Riverแม่น้ำอะเมซอน [TU Subject Heading]
Amazon River Regionภูมิภาคเขตแม่น้ำอเมซอน [TU Subject Heading]
Amazon River Valleyหุบเขาแม่น้ำอเมซอน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amazonHe explored the Amazon jungle.
amazonI've ordered a book from Amazon.com.
amazonThe Amazon is fed by a large number of tributaries.
amazonThe Amazon is the second longest river in the world after the Nile.
amazonThe Amazon River meanders through northern Brazil.
amazonThere are so-called primitive cultures in the jungles of the Amazon and on the island of New Guinea, and there are so-called advanced cultures in Europe, Asia, and Africa; but the languages of these cultures are all equally advanced and complex.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัววิคตอเรีย[būa Wiktørīa] (n, exp) EN: Giant water lily ; Victoria water lily ; Amazon water lily ; Royal water lily ; Water Maize
แม่น้ำอเมซอน[Maēnām Amesøn] (n, prop) EN: Amazon  FR: Amazone [m] ; fleuve Amazone [m]
ป่าอเมซอน[pā Amesøn] (n, prop) FR: forêt amazonienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMAZON AE1 M AH0 Z AA2 N
AMAZONS AE1 M AH0 Z AA2 N Z
AMAZON'S AE1 M AH0 Z AA2 N Z
AMAZONIA AE2 M AH0 Z OW1 N IY0 AH0
AMAZONIAN AE2 M AH0 Z OW1 N IY0 AH0 N
AMAZONIANS AE2 M AH0 Z OW1 N IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Amazon (n) ˈæməzən (a1 m @ z @ n)
Amazons (n) ˈæməzənz (a1 m @ z @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚马逊[Yà mǎ xùn, ㄧㄚˋ ㄇㄚˇ ㄒㄩㄣˋ, / ] Amazon, #20,797 [Add to Longdo]
亚马孙河[Yà mǎ sūn hé, ㄧㄚˋ ㄇㄚˇ ㄙㄨㄣ ㄏㄜˊ, / ] Amazon river, #101,221 [Add to Longdo]
亚马孙[Yà mǎ sūn, ㄧㄚˋ ㄇㄚˇ ㄙㄨㄣ, / ] Amazon [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amazone {f} | Amazonen {pl}Amazon | Amazons [Add to Longdo]
Amazonasente {f} [ornith.]Brazilian Teal [Add to Longdo]
Amazonasralle {f} [ornith.]Grey-breasted Crake [Add to Longdo]
Amazonasseeschwalbe {f} [ornith.]Amazon Tern [Add to Longdo]
Amazonasfischer {m} [ornith.]Amazon Kingfisher [Add to Longdo]
Amazonasbaumsteiger {m} [ornith.]Zimmer's Woodcreeper [Add to Longdo]
Amazonas-Mückenfänger {m} [ornith.]Tropical Gnatcatcher [Add to Longdo]
Amazonas-Schwertpflanze {f} (Echinodorus spp.)amazon sword (plant) [Add to Longdo]
Amazonas-Delfin {m}; Amazonas-Flussdelfin {m}; Boto; Inia; Bufeo; Tonina; Rosa-Delfin {m}; Rosa-Flussdelfin {m} [zool.]Amazon river dolphin; Boto; Bufeo; Tonina; pink river dolphin (Inia geoffrensis) [Add to Longdo]
Amazonas {m}Amazon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーマードプレコ[a-ma-dopureko] (n) Pseudorinelepis genibarbis (species of armored catfish from the Amazon River) [Add to Longdo]
アマゾーン[amazo-n] (n) Amazon [Add to Longdo]
アマゾネス;アマゾニス[amazonesu ; amazonisu] (n) Amazons [Add to Longdo]
アマゾン[amazon] (n,adj-no) (1) the Amazon river; (2) Amazon (woman of Greek mythology) [Add to Longdo]
アマゾンドットコム[amazondottokomu] (n) {comp} Amazon.com [Add to Longdo]
アマゾン川[アマゾンがわ, amazon gawa] (n) Amazon River [Add to Longdo]
キンドル[kindoru] (n) {comp} Kindle (Amazon's electronic book device) [Add to Longdo]
侍蟻[さむらいあり;サムライアリ, samuraiari ; samuraiari] (n) (uk) Polyergus samurai (species of amazon ant) [Add to Longdo]
女傑[じょけつ, joketsu] (n) brave woman; heroine; lady of character; Amazon [Add to Longdo]
密林[みつりん, mitsurin] (n) (1) close thicket; dense forest; jungle; (2) (sl) amazon.com; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アマゾンドットコム[あまぞんどっとこむ, amazondottokomu] Amazon.com [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amazon
   n 1: a large strong and aggressive woman [syn: {amazon},
      {virago}]
   2: (Greek mythology) one of a nation of women warriors of
     Scythia (who burned off the right breast in order to use a
     bow and arrow more effectively)
   3: a major South American river; arises in the Andes and flows
     eastward into the South Atlantic; the world's 2nd longest
     river (4000 miles) [syn: {Amazon}, {Amazon River}]
   4: mainly green tropical American parrots

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top