ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amas

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amas-, *amas*, ama
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amass(vt) รวบรวม, See also: สะสม, Syn. gather, store up, collect together
amass(vi) รวบรวม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amass(อะแมส') vt.,vi. รวบรวม,สะสม,เข้าด้วยกัน. amassable adj. -amasser ,
damascus(ดะแมส'คัส) n. ชื่อเมืองหลวงของซีเรีย
pajamas(พะจา'มัซ) n. เสื้อกางเกงชุดนอน
pyjamas(พะจา'มัซ) n. เสื้อกางเกงชุดนอน

English-Thai: Nontri Dictionary
amass(vt) รวบรวม,รวมเป็นก้อน,สะสม
pajamas(n) เสื้อกางเกงนอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amastia; amaziaสภาพไร้เต้านมแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amastiaเต้านมไม่มี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amasHe amassed a fortune in stock trading during the last boom.
amasHe amassed a large fortune before he died.
amasHer ability to amass a fortune is due to luck and hard work.
amasIf Jane had driven to our home, I would have served her amasake.
amasNo one knows how he has amassed his enormous fortune.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดนอน[chut nøn] (n, exp) EN: nightgown ; nightdress ; sleeping suit ; pyjamas  FR: pyjama [m] ; chemise de nuit [f]
การรวบรวม[kān rūaprūam] (n) EN: collection  FR: collection [f] ; amas [m] ; compilation [f]
เก็บ[kep] (v) EN: collect ; pick ; gather  FR: ramasser ; collecter ; prélever ; débarasser
เก็บเงิน[kep ngoen] (v, exp) EN: save ; hoard  FR: économiser ; thésauriser ; amasser de l'argent
ขนขยะ[khon khaya] (v, exp) EN: collect garbage  FR: ramasser les ordures
กอง[køng] (n) EN: pile ; heap ; stack ; group ; crowd ; lot  FR: pile [f] ; tas [m] ; monceau [m] ; amas [m] ; lot [m]
กระจุก[krajuk] (n) EN: tuft ; cluster ; clump ; bunch ; pinch  FR: écheveau [m] ; touffe [f] ; grappe [f] ; botte [f] ; groupe [m] ; amas [m]
นกกินแมลงหลังฟู[nok kin malaēng lang fū] (n, exp) EN: Fluffy-backed Tit Babbler  FR: Timalie chamasa [f] ; Burong à dos hérissé ; Timalie soyeuse [f]
พูน[phūn] (v) EN: heap up ; pile up ; accumulate ; stack  FR: amasser ; entasser ; empiler
ผู้รวบรวม[phū rūaprūam] (n, exp) FR: amasseur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMASA AE1 M AH0 S AH0
AMASS AH0 M AE1 S
AMASON AE1 M AH0 S AH0 N
AMASSED AH0 M AE1 S T
AMASSES AH0 M AE1 S IH0 Z
AMASSING AH0 M AE1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amass (v) ˈəmˈæs (@1 m a1 s)
amassed (v) ˈəmˈæst (@1 m a1 s t)
amasses (v) ˈəmˈæsɪz (@1 m a1 s i z)
amassing (v) ˈəmˈæsɪŋ (@1 m a1 s i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらまし[aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
いかさま裁判[いかさまさいばん, ikasamasaiban] (n) fake trial; kangaroo court [Add to Longdo]
お邪魔します;御邪魔します[おじゃまします, ojamashimasu] (exp) (1) excuse me for disturbing (interrupting) you; (2) greeting used on going to someone's home [Add to Longdo]
お目覚まし[おめざまし, omezamashi] (n) (See お目覚) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets [Add to Longdo]
がましい[gamashii] (suf) look like; sound like; savor of; smack of [Add to Longdo]
けたたましい[ketatamashii] (adj-i) piercing; shrill; noisy; loud; clamorous; wild [Add to Longdo]
ざんす;ざます[zansu ; zamasu] (aux-v) (arch) to be [Add to Longdo]
たまさか鳥;偶さか鳥[たまさかどり, tamasakadori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
だまし取る;騙し取る;騙しとる[だましとる, damashitoru] (v5r) to take something away by deception [Add to Longdo]
ないよりはまし;ないよりまし[naiyorihamashi ; naiyorimashi] (exp) better than a poke in the eye; better than none at all [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カスタマサービス[かすたまさーびす, kasutamasa-bisu] customer service [Add to Longdo]
頭そろえ[あたまそろえ, atamasoroe] start-aligned [Add to Longdo]
あらまし[あらまし, aramashi] abstract [Add to Longdo]
クラマス[くらます, kuramasu] Klamath [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
余す[あます, amasu] uebriglassen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top