ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

altruistic

AO2 L T R UW0 IH1 S T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -altruistic-, *altruistic*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altruistic(แอลทูรอิส' ทิค) adj. ซึ่งยึดหลักปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
altruistic(adj) ซึ่งเห็นแก่ผู้อื่น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Altruistic behavior in animalsพฤติกรรมการช่วยเหลือในสัตว์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
altruisticShe was impressed with the altruistic service of nurses.

CMU English Pronouncing Dictionary
ALTRUISTIC AO2 L T R UW0 IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
altruistic (j) ˌæltruːˈɪstɪk (a2 l t r uu i1 s t i k)
altruistically (a) ˌæltruːˈɪstɪkliː (a2 l t r uu i1 s t i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
加持身[かじしん, kajishin] (n) (1) {Buddh} buddha-body within a practitioner (esoteric Buddhism); (2) (See 本地身) altruistic manifested form of Mahavairocana (New Shingon) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 altruistic
   adj 1: showing unselfish concern for the welfare of others [syn:
       {altruistic}, {selfless}] [ant: {egocentric}, {egoistic},
       {egoistical}, {self-centered}, {self-centred}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top