ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

altruism

AE1 L T R UW0 IH2 Z AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -altruism-, *altruism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
altruism(n) ความไม่เห็นแก่ตัว, See also: ความเห็นแก่ผู้อื่น, Syn. selflessness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altruism(แอล' ทรูอิสซึม) n. หลักการปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง (philanthropy) -altruist n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
altruismปรัตถนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Altruismความเอื้อเฟื้อ [TU Subject Heading]
Altruism in childrenความเอื้อเฟื้อในเด็ก [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALTRUISM AE1 L T R UW0 IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
altruism (n) ˈæltruːɪzəm (a1 l t r uu i z @ m)
altruisms (n) ˈæltruːɪzəmz (a1 l t r uu i z @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altruismus {m}; Selbstlosigkeit {f}; Uneigennützigkeit {f}altruism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オルトルイズム[orutoruizumu] (n) altruism [Add to Longdo]
愛他主義[あいたしゅぎ, aitashugi] (n) altruism [Add to Longdo]
互恵的利他主義[ごけいてきりたしゅぎ, gokeitekiritashugi] (n) reciprocal altruism [Add to Longdo]
他愛[たあい, taai] (n) altruism [Add to Longdo]
利他[りた, rita] (n) altruism [Add to Longdo]
利他主義[りたしゅぎ, ritashugi] (n) altruism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 altruism
   n 1: the quality of unselfish concern for the welfare of others
      [syn: {altruism}, {selflessness}] [ant: {egocentrism},
      {egoism}, {self-centeredness}, {self-concern}, {self-
      interest}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top