ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alterative

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alterative-, *alterative*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alterative(adj) ซึ่งเปลี่ยนแปลง, See also: ซึ่งเป็นสาเหตุให้เปลี่ยนแปลง
alterative(n) ทางเลือก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alterative(ออลเทอเร' ทิฟว) adj. ซึ่งเปลี่ยนแปลง. -n. ยาบำรุง, ยาที่เปลี่ยนแปลงสุขภาพ

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alterative
   adj 1: tending to cure or restore to health; "curative powers of
       herbal remedies"; "her gentle healing hand"; "remedial
       surgery"; "a sanative environment of mountains and fresh
       air"; "a therapeutic agent"; "therapeutic diets" [syn:
       {curative}, {healing(p)}, {alterative}, {remedial},
       {sanative}, {therapeutic}]

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
alliterative, alternative, iterative, alternatives, alternative's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top