ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

altar

AO1 L T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -altar-, *altar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
altar(n) แท่นบูชา, See also: โต๊ะหมู่บูชา, ที่บูชา
altarpiece(n) ฉากหลังแท่นบูชาในโบสถ์ชาวคริสต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altar(ออล' เทอ) n. ที่บูชา, แท่นบูชา. -lead to the altar แต่งงาน
altar boyเด็กผู้ช่วยพระทำพิธีในโบสถ์ (acolyte)
altar piece(ออล' ทาฟีส) n. ฉากหลังแท่นบูชาในโบสถ์คริสเตียน (reredos)
altar railราวกั้นระหว่างที่บูชากับส่วนที่เหลือของโบสถ์

English-Thai: Nontri Dictionary
altar(n) แท่นบูชา,ที่บูชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
altarแท่นบูชา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
altar poemบทกวีรูปแท่นบูชา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
altarpieceฉากประดับแท่นบูชา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Altarsแท่นบูชา [TU Subject Heading]
Altars, Buddhistแท่นบูชาทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
altarpiece[อัลตาร์พีส] (n) ฉากแท่นบูชาที่อาจจะเป็นบานภาพพับ, ภาพเขียน, งานแกะสลักไม้ หรืองานสถาปัตยกรรมที่ตั้งเป็นฉากหลังแท่นบูชาในวัดคริสต์ศาสนา (Wikipedia.org)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไพรที(n) altar, See also: platform, stage, Syn. เวที, ที่รอง, แท่น, ฐาน, ไพที
โต๊ะบูชา(n) altar, See also: altar table, incense burner table, Syn. โต๊ะหมู่, โต๊ะหมู่บูชา, Example: ลูกๆ ช่วยกันทำความสะอาดโต๊ะบูชาที่ตั้งอยู่ในห้องพระ, Count Unit: ชุด, Thai Definition: ที่ตั้งเครื่องบูชา ประกอบด้วยม้า 4 ขาหลายตัวคุมกันเป็นหมู่
ที่บูชา(n) shrine, See also: altar, tabernacle, Syn. หิ้งบูชา, แท่นบูชา
แท่นบูชา(n) altar, See also: shrine, chantry, tabernacle, Count Unit: แท่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิ้งพระ[hing phra] (n, exp) EN: Buddhist altar ; pedestal  FR: autel bouddhique [m]
แท่นบูชา[thaen būchā] (n, exp) EN: altar ; shrine ; chantry ; tabernacle  FR: autel [m]
โต๊ะบูชา[tobūchā] (n) EN: altar ; altar table ; incense burner table  FR: autel [m]
โต๊ะหมู่[tomū] (n) EN: set of altar table
โต๊ะหมู่บูชา[tomūbūchā] (n) EN: set of altar tables

CMU English Pronouncing Dictionary
ALTAR AO1 L T ER0
ALTARS AO1 L T ER0 Z
ALTARPIECE AO1 L T ER0 P IY2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
altar (n) ˈɔːltər (oo1 l t @ r)
altars (n) ˈɔːltəz (oo1 l t @ z)
altar-piece (n) ˈɔːltə-piːs (oo1 l t @ - p ii s)
altar-pieces (n) ˈɔːltə-piːsɪz (oo1 l t @ - p ii s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tán, ㄊㄢˊ, / ] altar, #8,915 [Add to Longdo]
祭坛[jì tán, ㄐㄧˋ ㄊㄢˊ, / ] altar, #38,683 [Add to Longdo]
长明灯[cháng míng dēng, ㄔㄤˊ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄥ, / ] altar lamp burning day and night, #77,771 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altar {m} | Altare {pl}altar | altars [Add to Longdo]
Altarbild {n}altarpiece [Add to Longdo]
Altargemälde {n}altar piece [Add to Longdo]
Altarme eines Flussescut-off meander [Add to Longdo]
Altarraum {m} | Altarräume {pl}chancel | chancels [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジブラルタル[jiburarutaru] (n) Gibraltar [Add to Longdo]
供物台[くもつだい, kumotsudai] (n) altar [Add to Longdo]
献花台[けんかだい, kenkadai] (n) stand, table or altar on which one places donated flowers [Add to Longdo]
護摩壇[ごまだん, gomadan] (n) {Buddh} (See 護摩) homa-mandala (fire altar) [Add to Longdo]
祭壇[さいだん, saidan] (n) altar; (P) [Add to Longdo]
祭壇画[さいだんが, saidanga] (n) altarpiece [Add to Longdo]
侍者[じしゃ, jisha] (n) attendant; valet; altar boy; acolyte [Add to Longdo]
焼香台[しょうこうだい, shoukoudai] (n) altar, stand or table for burning incense [Add to Longdo]
常灯[じょうとう, joutou] (n) (1) continuously burning light (e.g. at a Buddhist altar); (2) roadside lamp that stays lit all night [Add to Longdo]
常灯明;常燈明[じょうとうみょう, joutoumyou] (n) continuously burning light (e.g. at a Buddhist altar) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
祭壇[さいだん, saidan] Altar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 altar
   n 1: the table in Christian churches where communion is given
      [syn: {altar}, {communion table}, {Lord's table}]
   2: a raised structure on which gifts or sacrifices to a god are
     made

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 altar
 
 1. kurban kesilen yahut buhur yakılan özel yüksek yer, sunak, kurban taşı, mezbaha
 2. altar, mihrap
 3. aşai rabbani sofrası. altar-piece mihrabın arkasındaki veya üstündeki mozaik, heykel veya resim. altar rail mihrabın önündeki parmaklık. Iead to the altar evlenmek.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top