ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

also

AO1 L S OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -also-, *also*
English-Thai: Longdo Dictionary
also(adv) ด้วย,เช่นเดียวกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
also(adv) เช่นกัน, See also: เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, ด้วย, Syn. too, likewise
also(adv) ยิ่งกว่านั้น, See also: ยิ่งไปกว่านั้น, Syn. besides, in addition
also-ran(n) ผู้ที่แพ้ในการแข่งขัน
also-ran(n) ม้าแข่งที่ไม่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
also(ออล' โซ) adv. ด้วย,อีกด้วย, เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, โดยเฉพาะ, Syn. and, besides
also-ran(ออล' โซเรน) n. นักวิ่งที่ไม่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สาม, นักวิ่งหรือม้าที่ไม่ค่อยชนะการแข่งขัน, บุคคลที่ไม่ประสบผลสำเร็จหรือประสบผลสำเร็จเล็กน้อย (one who is defeated in any competition)

English-Thai: Nontri Dictionary
also(adv) ด้วย,เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Also with glass walls.ยังไม่พอ ยังมีผนังกระจกอีกด้วย The Great Dictator (1940)
Since you're old friends, I assume you also know he's head of the police here.ในเมื่อเป็นเพื่อนเก่ากัน ผมว่าคุณคงรู้แล้ว ว่าท่านเป็นสารวัตรตำรวจของที่นี่ Rebecca (1940)
As you seem to have worked out the whole thing so carefully, perhaps you can provide us also with a motive.ในเมื่อคุณดูจะใคร่ครวญเรื่องทั้งหมดมาอย่างดี บางทีคุณอาจจะบอกเราถึงแรงจูงใจได้ Rebecca (1940)
It's also possible for a lawyer to be just plain stupid, isn't it? I mean, it's possible.นอกจากนี้ยังเป็นไปได้สำหรับทนายความที่จะเป็นเพียงธรรมดาโง่ไม่ได้หรือไม่ ฉันหมายความว่ามันเป็นไปได้ 12 Angry Men (1957)
He also claims that the two detectives threw him down a half a flight of stairs.นอกจากนี้เขายังอ้างว่าสองนักสืบโยนเขาลงครึ่งหนึ่งเที่ยวบินของบันได 12 Angry Men (1957)
I'm also guessing that she didn't put them on when she looked out of the window.I'm also guessing that she didn't put them on when she looked out of the window. 12 Angry Men (1957)
I will also make a pilgrimage to the Virgin of Cobre.ฉันยังจะทำให้การเดินทางไป แสวงบุญ ให้กับเวอร์จินของ โคบรื The Old Man and the Sea (1958)
He also mentioned somethin' about a certain cash box which Just happened to disappear.เขาพูดถึงบางอย่างที่ เกี่ยวกับสถานที่... ...ที่เงินนั้นปรากฎ และหายไป The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I want you to come to me not only as a troop leader - and it is a good troop - but also as a friend.ไม่เพียง แต่เป็นผู้นำปล้น และมันก็เป็นทหารที่ดี แต่ยัง เป็นเพื่อน How I Won the War (1967)
You will also save yourself spending the rest of the war years in the bag.การใช้จ่ายส่วนที่เหลือของปี สงคราม ในกระเป๋า. ฉันหมายถึงกล่อง How I Won the War (1967)
And while I compose it, I'm also reviewing it.และในขณะที่ฉันเขียนมัน ฉันยังตรวจสอบมัน Yellow Submarine (1968)
Also some of the judges. They've all sent gifts.ยังมีบางส่วนของผู้พิพากษา พวกเขาได้ของขวัญที่ส่งไปทั้งหมด The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
also1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
alsoAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
alsoAfter all his efforts, he also failed this time.
alsoAlso, a lot of houses were damaged; windows were often broken throughout the town.
alsoAlso, "armchair shopping" gets rid of the frustrations of crowds and traffic.
alsoAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.
alsoAlso, could you please contact me if you would like to present your opinion on any of the topics listed?
alsoAlso cracks may form in buildings that aren't earthquake proof.
alsoAlso, if you manufacture any other products, please send information.
alsoAlso, increased temperatures may require that lubricants be changed frequently.
alsoAlso many incidents of robbery by threats and violence are occurring.
alsoAlso my bedding got dirt on it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีกด้วย(adv) also, See also: as well, Example: ต้นไม้เป็นสิ่งที่สร้างความความสดชื่น สร้างอากาศบริสุทธิ์ และที่สำคัญยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์บางชนิดอีกด้วย
ยัง(adv) also, See also: but also, as well, too, Syn. อีกทั้ง, อีกต่างหาก, Example: สุนัขเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ใกล้ชิดกับคนแถมยังมีประโยชน์เฝ้าบ้านได้เวลาไม่มีใครอยู่
เช่นกัน(adv) also, See also: as well, too, likewise, alike, Syn. เหมือนกัน, ด้วย, เช่นเดียวกัน, Example: นักศึกษาใหม่ก็ต้องลงทะเบียนที่ตึกนี้เช่นกัน
เช่นเดียวกัน(adv) also, See also: as well, too, Syn. เหมือนกัน, ด้วย, เช่นกัน, Example: คนไข้รายก่อนๆ ของเขาก็เสียชีวิตด้วยโรคนี้เช่นเดียวกัน
ก็(adv) also, See also: likewise, Example: ญี่ปุ่นก็เป็นอีกชาติหนึ่งที่กำลังทุ่มเททางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก, Thai Definition: เช่นเดียวกัน
ด้วย(adv) also, See also: too, as well, either, likewise, Syn. อีกด้วย, เช่นกัน, พร้อมด้วย, Example: หัวหน้าไปกินข้าวด้วยกับลูกน้องทุกครั้ง, Thai Definition: คำแสดงกริยารวมหรือเพิ่ม เช่น สวยด้วยดีด้วย, แสดงกริยาร่วมกันหรือในทำนองเดียวกัน เช่น กินด้วย, แสดงความขอร้อง เช่น ช่วยด้วย บอกด้วย.
เหมือนกัน(adv) also, See also: as well, too, likewise, alike, same, similarly, identically, Syn. เช่นเดียวกัน, Ant. ต่างกัน, Example: ผู้ผลิตอีกหลายรายพยายามผลิตเครื่องให้ทำงานได้เหมือนกัน, Thai Definition: ใช้แสดงว่ามีระดับไม่สูงนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช่นเดียวกัน[chen dīokan] (adv) EN: also ; as well ; too  FR: aussi ; également ; de même
เช่นกัน[chen kan] (adv) EN: also ; as well ; too ; likewise ; alike ; the same to you ; me too  FR: de même
ด้วย[dūay] (x) EN: also ; too ; as well ; either ; likewise  FR: aussi ; également ; de plus
ดูเพิ่ม[dū phoēm] (v, exp) EN: see also  FR: voir aussi
อีกด้วย[īk dūay] (adv) EN: also ; as wall  FR: aussi ; également
ก็[kø =kǿ] (adv) EN: then ; subsequently ; afterwards ; as ; still ; also ; too ; if ; well why not ; well  FR: alors ; aussi ; de même ; dans ce cas ; en conséquence ; par conséquent ; mais ; après tout
เหมือนกัน[meūankan] (adv) EN: also ; too ; as well ; similarly ; identically  FR: aussi ; également ; pareillement
เหมือนกัน[meūoenkan] (adv) EN: too ; also ; likewise ; similarly ; identically ; as well  FR: pareillement ; de même ; également ; aussi ; de la même manière
พลอย[phløi] (adv) EN: in the same manner ; likewise ; also ; as well ; accordingly ; along with ; in the wake of ; in pace of  FR: de la même façon
ยัง[yang] (adv) EN: also ; but also ; as well ; too  FR: aussi

CMU English Pronouncing Dictionary
ALSO AO1 L S OW0
ALSOP AE1 L S AA0 P
ALSOBROOK AE1 L S AH0 B R UH0 K
ALSOBROOKS AE1 L S AH0 B R UH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
also (a) ˈɔːlsou (oo1 l s ou)
also-ran (n) ˈɔːlsou-ræn (oo1 l s ou - r a n)
also-rans (n) ˈɔːlsou-rænz (oo1 l s ou - r a n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yě, ㄧㄝˇ, ] also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula, #11 [Add to Longdo]
[hái, ㄏㄞˊ, / ] also; in addition; more; still; else; still; yet; (not) yet, #37 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] also, #1,456 [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, / ] also; as if; still; to scheme; a Jew, #8,285 [Add to Longdo]
机关枪[jī guān qiāng, ㄐㄧ ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄤ, / ] also written 機槍|机枪; machine gun, #38,003 [Add to Longdo]
阿斯匹林[ā sī pǐ lín, ㄚ ㄙ ㄆㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, ] also written 阿司匹林; aspirin, #48,208 [Add to Longdo]
重机关枪[zhòng jī guān qiāng, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄤ, / ] also written 重機槍|重机枪; heavy machine gun, #223,531 [Add to Longdo]
轻机关枪[qīng jī guān qiāng, ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄤ, / ] also written 輕機槍|轻机枪; light machine gun, #296,552 [Add to Longdo]
亦称[yì chēng, ㄧˋ ㄔㄥ, / ] also known as; alternative name; to also be called [Add to Longdo]
又名[yòu míng, ㄧㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, ] also known as; alternative name; to also be called [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
alsoเอาล่ะ, แล้ว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
alsoso [Add to Longdo]
alsotherefore [Add to Longdo]
mitverwaltetalso managed [Add to Longdo]
mitgeändertalso changed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]
あれから[arekara] (conj) (also written 彼から) since then; after that [Add to Longdo]
うん[un] (int) (1) yeah; uh huh; (n-pref) (2) (also ん) some (at the start of a number in place of a digit); (P) [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
くらい(P);ぐらい(P)[kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) [Add to Longdo]
ぐるり[gururi] (n) (also written 周) surroundings; circumference; (P) [Add to Longdo]
けち[kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
けり[keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
しゃぎり[shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki) [Add to Longdo]
ずつ(P);づつ(P)[zutsu (P); dutsu (P)] (suf) (1) (also written as 宛) apiece; each; (2) at a time; piecemeal; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
半値電力幅[はんちでんりょくはば, hanchidenryokuhaba] half power beamwidth (also 3dB beamwidth) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  also
      adv 1: in addition; "he has a Mercedes, too" [syn: {besides},
             {too}, {also}, {likewise}, {as well}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top