ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alpha and omega

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alpha and omega-, *alpha and omega*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alpha and omega(n) ตอนเริ่มและตอนจบ
alpha and omega(idm) เป็นทั้งสิ่งเริ่มต้นและสิ่งสุดท้าย
alpha and omega(idm) ตั้งแต่ต้นจนจบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpha and omegaตอนต้นและตอนจบ, ตั้งแต่ต้นจนจบ (the beginning and the end)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Alpha and Omega of the Enesserette.อัลฟ่า และโอเมก้า แห่งเอนเนสเซเรท The Angel of Death (2011)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚尔发和奥米加[yà ěr fā hé ào mǐ jiā, ㄧㄚˋ ㄦˇ ㄈㄚ ㄏㄜˊ ㄠˋ ㄇㄧˇ ㄐㄧㄚ, / ] Alpha and Omega [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルファとオメガ[arufa to omega] (exp) (obsc) alpha and omega [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  alpha and omega
      n 1: the first and last; signifies God's eternity
      2: the basic meaning of something; the crucial part

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top