ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alluvion

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alluvion-, *alluvion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alluvion(n) น้ำท่วม, Syn. flood
alluvion(n) ผืนดินที่เกิดจากสิ่งที่น้ำพัดพามาทับถม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alluvionที่งอกริมตลิ่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alluvionที่งอกริมตลิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
alluvion(n) ที่งอกริมตลิ่ง (ศัพท์ที่ดิน)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การทับถม(n) alluvion, See also: heap, pile, mass, sediment, Syn. การซ้อนกัน, Example: การทับถมของตะกอน โคลนตมที่กระแสน้ำพัดมาทำให้เกิดปุ๋ยตามธรรมชาติ, Thai Definition: การเพิ่มซับซ้อนกันเข้ามามากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินตะกอน[din takøn] (n) EN: alluvium ; alluvia (pl.)  FR: alluvions [fpl]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alluvion
   n 1: gradual formation of new land, by recession of the sea or
      deposit of sediment
   2: the rising of a body of water and its overflowing onto
     normally dry land; "plains fertilized by annual inundations"
     [syn: {flood}, {inundation}, {deluge}, {alluvion}]
   3: clay or silt or gravel carried by rushing streams and
     deposited where the stream slows down [syn: {alluvial
     sediment}, {alluvial deposit}, {alluvium}, {alluvion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top