ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

allusive

AH0 L UW1 S IH0 V   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allusive-, *allusive*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allusive(อะลู' ซิฟว) adj. ซึ่งพาดพิงถึงบางอย่าง, ซึ่งอ้างอิง, ซึ่งพูดเป็นนัย, อุปมาอุปไมย.

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLUSIVE AH0 L UW1 S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allusive (j) ˈəlˈuːsɪv (@1 l uu1 s i v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anspielend {adj} | auf etw. anspielenallusive | to be allusive [Add to Longdo]
verblümt {adj} | verblümter | am verblümtestenallusive | more allusive | most allusive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
なずらえ歌;準え歌[なずらえうた, nazuraeuta] (n) (See 六義・2) allusive form (of waka) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  allusive
      adj 1: characterized by indirect references; "allusive speech is
             characterized by allusions"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top