ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alluring

AH0 L UH1 R IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alluring-, *alluring*, allur
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alluring(adj) ที่ดึงดูดใจ, Syn. charming, desirable, interesting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alluring(อะเลียว' ริง) adj. ซึ่งล่อใจ, ซึ่งดึงดูดใจ, มีเสน่ห์. -alluringness n., Syn. tempting

English-Thai: Nontri Dictionary
alluring(adj) ล่อใจ,ยั่วยวน,ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,งดงาม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alluringAn alluring advertisement of a summer resort.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลงใหล[longlai] (adv) EN: fascinatingly ; enticingly ; alluringly
สวยหยาดเยิ้ม[sūay yāt yoēm] (v) EN: be beautiful ; be lovely ; be attractive ; be charming ; be enticing ; be elegant ; be gorgeous ; be exquisite ; be alluring

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLURING AH0 L UH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alluring (v) ˈəlˈuəʳrɪŋ (@1 l u@1 r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿娜めく;婀娜めく;徒めく[あだめく, adameku] (v5k) to be bewitching; to look coquettish; to behave in an alluring manner; to behave in a seductive manner [Add to Longdo]
艶めく[つやめく, tsuyameku] (v5k,vi) (1) (for an object) to be shiny; (2) (for a woman) to be alluring; to look sexy [Add to Longdo]
艶姿;あで姿[あですがた;えんし(艶姿), adesugata ; enshi ( tsuya sugata )] (n) charming figure; alluring figure [Add to Longdo]
甘い言葉[あまいことば, amaikotoba] (exp) (See おだて) alluring words; endearing words; sugared words; sweet words; honeyed words; flattery; cajolery [Add to Longdo]
魅惑的[みわくてき, miwakuteki] (adj-na) charming; fascinating; enchanting; bewitching; beguiling; captivating; alluring [Add to Longdo]
誘惑的[ゆうわくてき, yuuwakuteki] (adj-na) alluring; enticing; tempting; seductive [Add to Longdo]
蠱惑的[こわくてき, kowakuteki] (adj-na) fascinating; alluring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alluring
   adj 1: highly attractive and able to arouse hope or desire; "an
       alluring prospect"; "her alluring smile"; "the voice was
       low and beguiling"; "difficult to say no to an enticing
       advertisement"; "a tempting invitation" [syn: {alluring},
       {beguiling}, {enticing}, {tempting}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top