ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

allure

AH0 L UH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allure-, *allure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allure(n) การจูงใจ, See also: ความยั่วยวน, Syn. fastination
allure(vt) ดึงดูด, See also: ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อตาล่อใจ, จูงใจ, Syn. attract, entice, fastinate
allure(vi) ดึงดูด, See also: ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อตาล่อใจ, จูงใจ, Syn. attract, entice, fastinate
allurement(n) การจูงใจ, See also: ความยั่วยวน, เครื่องล่อใจ, Syn. attraction
allurement(n) เสน่ห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allure(อะเลียว') vt. ล่อ, ชักชวน, จูงใจ, ทำให้หลงเสน่ห์. -n. เสน่ห์. -alluring n., Syn. seduce, charm, sex appeal
allurement(อะเลียว' เมินทฺ) n. เสน่ห์, อำนาจดึงดูดใจ, สิ่งหรือวิธีหรือกระบวนการดึงดูดใจ, Syn. charm, temptation

English-Thai: Nontri Dictionary
allure(vt) ล่อ,ยั่วยวน,ทำให้หลงเสน่ห์
allurement(n) เสน่ห์,ความยั่วยวน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allureHe gave himself up to her allure.
allureHer wealth finally allured him into matrimony.
allureThe big cities are full of allurements.
allureThe dress allured her into the store.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งล่อใจ(n) seductions, See also: allurement, temptation, Syn. สิ่งจูงใจ
อามิษ(n) enticement, See also: allurement, bait, Syn. อามิส, Thai Definition: วัตถุเครื่องล่อใจ
อามิส(n) allurement, See also: enticement, bait, Syn. อามิษ, Example: นักหนังสือพิมพ์ดีๆ ที่ไม่รับอามิสสินจ้าง รางวัล หรือสินบนใดๆ ยังมีอยู่มาก, Thai Definition: วัตถุเครื่องล่อใจ
ตกเบ็ด(v) hook a person, See also: allure, seduce, Syn. ล่อให้หลง, หลอกล่อ, อ่อยเหยื่อ, ล่อ, อ่อย, Example: ผู้ชายบางคนชอบใช้เงินตกเบ็ดผู้หญิง, Thai Definition: โดยปริยายหมายความว่า ล่อให้หลงโดยมีเครื่องล่อ
อบายมุข(n) all vices, See also: allurements which lead to ruin, Example: ผมเกลียดอบายมุขอยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการพนัน ม้า มวย หวยรัฐ และหวยเถื่อน, Thai Definition: สิ่งที่ทำให้ฉิบหาย, Notes: (บาลี)
อบายมุข(n) all vices, See also: allurements which lead to ruin, Example: ผมเกลียดอบายมุขอยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการพนัน ม้า มวย หวยรัฐ และหวยเถื่อน, Thai Definition: สิ่งที่ทำให้ฉิบหาย, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [m] ; perversité [f]
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
ดึงดูด[deungdūt] (v) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure  FR: attirer ; charmer
เครื่องล่อ[khreūang lø] (x) EN: lure ; bait ; decoy ; temptation ; allure ; enticement
ล่อใจ[løjai] (v) EN: tempt ; lure ; entice ; seduce ; allure ; invite ; attract  FR: tenter ; attirer ; séduire ; allécher
ท่า[thā] (n) EN: bearing ; posture ; pose ; manner  FR: allure [f] ; attitude [f] ; posture [f] ; maintien [m] ; tenue [f] ; pose [f] ; manière [f] ; position [f]
ท่าเดิน[thādoēn] (n) EN: gait  FR: allure [f] ; démarche [f] ; manière de marcher [f] ; manière d'aller [f] ; pas [m] ; marche [f] ; train [m] (vx)
ท่าทาง[thāthāng] (n) EN: appearance ; manner ; bearing ; look ; mien ; gesture ; expression ; airs ; style ; demeanor  FR: allure [f] ; aspect [m] ; apparence [f] ; tenue [f] ; look [m] ; attitude [f] ; manière [f] ; air [m] ; genre [m] ; comportement [m] ; geste [m] ; port [m] ; pose [f] ; posture [f]
ท่าทางเดิน[thāthāng doēn] (n, exp) FR: allure [f]
ท่วงท่า[thūangthā] (n) EN: bearing ; comportment ; appearance ; manner ; attitude ; posture ; gesture ; action ; motion  FR: allure [f] ; attitude [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLURE AH0 L UH1 R
ALLURED AH0 L UH1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allure (v) ˈəlˈuəʳr (@1 l u@1 r)
allured (v) ˈəlˈuəʳd (@1 l u@1 d)
allures (v) ˈəlˈuəʳz (@1 l u@1 z)
allurement (n) ˈəlˈuəʳmənt (@1 l u@1 m @ n t)
allurements (n) ˈəlˈuəʳmənts (@1 l u@1 m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
釣る[つる, tsuru] (v5r,vt) (1) to fish; to angle; to catch; (2) (See 釣られる) to lure in; to tempt; to attract; to entice; to allure; (P) [Add to Longdo]
誘惑[ゆうわく, yuuwaku] (n,vs) temptation; allurement; lure; seduction; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allure
   n 1: the power to entice or attract through personal charm [syn:
      {allure}, {allurement}, {temptingness}]
   v 1: dispose or incline or entice to; "We were tempted by the
      delicious-looking food" [syn: {tempt}, {allure}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top