ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

allomorph

AE1 L AH0 M AO0 R F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allomorph-, *allomorph*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allomorph(แอล' โลมอร์ฟ) n. สารประกอบเคมีชนิดเดียวกันที่มีรูปแบบต่างกัน. -allomorphic adj.
allomorphism(แอลโลมอร์' ฟิสซึม) n., chem. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบผลึก โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแปรรูป[kān praērūp] (n) EN: processing  FR: allomorphie [f] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLOMORPH AE1 L AH0 M AO0 R F
ALLOMORPHS AE1 L AH0 M AO0 R F S

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allomorph
   n 1: any of several different crystalline forms of the same
      chemical compound; "calcium carbonate occurs in the
      allomorphs calcite and aragonite"
   2: a variant phonological representation of a morpheme; "the
     final sounds of `bets' and `beds' and `horses' and `oxen' are
     allomorphs of the English plural morpheme"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top