ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alligator

AE1 L AH0 G EY2 T ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alligator-, *alligator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alligator(n) จระเข้, See also: สัตว์ชนิดหนึ่งตระกูลเดียวกับจระเข้แต่มีขนาดใหญ่กว่า
alligator(n) หนังของสัตว์ชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alligator(แอล' ลิเกเทอะ) n. จระเข้, รถสะเทินน้ำสะเทินบก

English-Thai: Nontri Dictionary
alligator(n) รถสะเทินน้ำสะเทินบก,จระเข้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alligator forcepsคีมปากจระเข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จระเข้(n) crocodile, See also: alligator, mugger, Syn. ตะไข้, ไอ้เข้, Example: ตลอดคืนเขานอนไม่หลับ เพราะได้ยินแต่เสียงจระเข้ฟาดหางดังสนั่นอยู่ในความรู้สึกตลอดเวลา, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ในวงศ์ Crocodylidae ชอบอาศัยบริเวณป่าริมน้ำ ผิวหนังแข็งเป็นเกล็ด ปากยาวและปลายปากนูนสูงขึ้นเป็นช่องเปิดของรูจมูก หางแบนยาวใช้โบกว่ายน้ำเพราะชอบหากินในน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จระเข้[jørakhē] (n) EN: crocodile ; alligator ; croc (inf.)  FR: crocodile [m] ; alligator [m] ; croco [m] (abrév.)
จระเข้ตีนเป็ด[jørakhē tīn pet] (n, exp) EN: alligator  FR: alligator [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLIGATOR AE1 L AH0 G EY2 T ER0
ALLIGATORS AE1 L AH0 G EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alligator (n) ˈælɪgɛɪtər (a1 l i g ei t @ r)
alligators (n) ˈælɪgɛɪtəz (a1 l i g ei t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鳄鱼[è yú, ㄜˋ ㄩˊ, / ] alligator; crocodile, #14,079 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alligator-Dübel {m}toothed ring [Add to Longdo]
Krokodilklemme {f}alligator clip [Add to Longdo]
Quetschklemme {f}alligator clip [Add to Longdo]
Alligator {m} [zool.]alligator [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アリゲーター[arige-ta-] (n) alligator [Add to Longdo]
カイマン[kaiman] (n) caiman; cayman (crocodilian similar to an alligator) [Add to Longdo]
ミシシッピ鰐[ミシシッピわに, mishishippi wani] (n) (uk) American alligator (Alligator mississippiensis) [Add to Longdo]
揚子江鰐[ようすこうわに, yousukouwani] (n) (uk) Chinese alligator (Alligator sinesis) [Add to Longdo]
[わに;ワニ, wani ; wani] (n,adj-no) (1) (uk) crocodile; alligator; crocodilian; (2) (arch) shark [Add to Longdo]
鰐亀[わにがめ;ワニガメ, wanigame ; wanigame] (n) (uk) alligator snapping turtle (Macroclemys temminckii) [Add to Longdo]
鰐口[わにぐち, waniguchi] (n,adj-no) (1) (derog) wide mouth; (n) (2) alligator; (3) temple gong [Add to Longdo]
鰐皮[わにがわ, wanigawa] (n) crocodile or alligator skin (hide) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alligator
   n 1: leather made from alligator's hide
   2: either of two amphibious reptiles related to crocodiles but
     with shorter broader snouts [syn: {alligator}, {gator}]
   v 1: crack and acquire the appearance of alligator hide, as from
      weathering or improper application; of paint and varnishes

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top